Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 131 966 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
18 000 280 932 78 534 470 500 284 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (467,59%) EBITDA (-40,00%)
Kassebeholdning (160,69%) Resultat før skatt (-55,95%)
Sum egenkapital (34,76%) Driftsresultat (-54,50%)
Driftsinntekter (3,81%)
Bruttomargin (3,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aaslund AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aaslund AS 221 15,87% - 221 15,87%
 
TOTALT: Alle selskap 221 15,87% - 221 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aaslund AS 221 - 221
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 221
 
  -30,00% 221
 
  -50,00% 221
 
  -70,00% 221
 
  -100,00% 221

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter5.4955.4195.0794.6396.6464.7655.0793.540
POS 1,4 %POS 6,7 %POS 9,5 %NEG -30,2 %POS 39,5 %NEG -6,2 %POS 43,5 % -
 
Bruttomargin3.4983.7012.9353.0183.7353.4593.3172.383
NEG -5,5 %POS 26,1 %NEG -2,8 %NEG -19,2 %POS 8,0 %POS 4,3 %POS 39,2 % -
 
EBITDA resultat-43202256-346111122-2675
NEG -121,3 %NEG -21,1 %POS 174,0 %NEG -411,7 %NEG -9,0 %POS 569,2 %NEG -134,7 % -
 
Driftsresultat-97181214-3688695-5255
NEG -153,6 %NEG -15,4 %POS 158,2 %NEG -527,9 %NEG -9,5 %POS 282,7 %NEG -194,5 % -
 
Kontantstrøm4775-28-104131155-430
POS 9 440,0 %POS 117,9 %POS 73,1 %NEG -179,4 %NEG -15,5 %POS 460,5 % - -
 
Kassebeholdning327481261752262355789
POS 581,3 %NEG -61,9 %NEG -28,0 %NEG -22,6 %NEG -3,8 %POS 312,3 %NEG -36,0 % -
 
Sum egenkapital-2118-34-21818313048114
NEG -101,7 %POS 447,1 %POS 84,4 %NEG -219,1 %POS 40,8 %POS 170,8 %NEG -57,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.