Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 957 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 70 356 8 178 392 000 487 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-91,88%)
Resultat før skatt (-9,93%)
Driftsresultat (-8,33%)
Kontantstrøm fra drift (-31,87%)
Kassebeholdning (-45,81%)
Sum egenkapital (-17,58%)
Driftsinntekter (-6,09%)
Bruttomargin (-11,57%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abeam AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abeam AS 450 42,37% - 450 42,37%
 
TOTALT: Alle selskap 450 42,37% - 450 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abeam AS 450 - 450
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 450
 
  -30,00% 450
 
  -50,00% 450
 
  -70,00% 450
 
  -100,00% 450

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017201620152014
Driftsinntekter40721197337220214
POS 1 838,1 %NEG -89,3 %NEG -41,5 %POS 53,2 %POS 2,8 % -
 
Bruttomargin40721197337220214
POS 1 838,1 %NEG -89,3 %NEG -41,5 %POS 53,2 %POS 2,8 % -
 
EBITDA resultat161-74247-94-182-157
POS 317,6 %NEG -130,0 %POS 362,8 %POS 48,4 %NEG -15,9 % -
 
Driftsresultat161-74247-94-182-157
POS 317,6 %NEG -130,0 %POS 362,8 %POS 48,4 %NEG -15,9 % -
 
Kontantstrøm-21-17510817-220
POS 88,0 %NEG -262,0 %POS 535,3 %POS 177,3 % - -
 
Kassebeholdning13137022427
- NEG -81,4 %POS 218,2 %POS 450,0 %NEG -85,2 % -
 
Sum egenkapital-90-230-107-294-217-84
POS 60,9 %NEG -115,0 %POS 63,6 %NEG -35,5 %NEG -158,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld4200000
POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.