Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 112 027 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 753 4 274 2 102 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (265,79%) EBITDA (-41,94%)
Kassebeholdning (73,33%) Resultat før skatt (-17,24%)
Driftsinntekter (3,70%) Driftsresultat (-41,94%)
Bruttomargin (3,70%) Sum egenkapital (-8,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AB Eiendom Florø AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AB Eiendom Florø AS 418 9,88% - 418 9,88%
 
TOTALT: Alle selskap 418 9,88% - 418 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AB Eiendom Florø AS 418 - 418
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 418
 
  -30,00% 418
 
  -50,00% 418
 
  -70,00% 418
 
  -100,00% 418

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter149154137133727801.468
NEG -3,2 %POS 12,4 %POS 3,0 %POS 84,7 %NEG -7,7 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin149154137133727801.468
NEG -3,2 %POS 12,4 %POS 3,0 %POS 84,7 %NEG -7,7 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat567959501647-601.337
NEG -29,1 %POS 33,9 %POS 18,0 %POS 212,5 %NEG -66,0 %POS 178,3 %NEG -104,5 % -
 
Driftsresultat567959501647-601.337
NEG -29,1 %POS 33,9 %POS 18,0 %POS 212,5 %NEG -66,0 %POS 178,3 %NEG -104,5 % -
 
Kontantstrøm195117154-4436093821370
POS 66,7 %NEG -24,0 %POS 134,8 %NEG -172,7 %POS 59,4 %POS 178,8 % - -
 
Kassebeholdning135436510061.077
POS 214,0 %POS 616,7 %NEG -88,2 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %NEG -99,4 % -
 
Sum egenkapital481498511543573648665710
NEG -3,4 %NEG -2,5 %NEG -5,9 %NEG -5,2 %NEG -11,6 %NEG -2,6 %NEG -6,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.2452.3202.4022.5101.9732.083242368
POS 3,2 %POS 3,4 %POS 4,3 %NEG -27,2 %POS 5,3 %NEG -760,7 %POS 34,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.