Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 125 493 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 123 370 125 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (22,22%) EBITDA (-80,00%)
Resultat før skatt (-50,00%)
Driftsresultat (-80,00%)
Kassebeholdning (-8,45%)
Sum egenkapital (-1,61%)
Driftsinntekter (-25,00%)
Bruttomargin (-25,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Birkedal & Sønner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Birkedal & Sønner AS 305 96,83% - 305 96,83%
 
TOTALT: Alle selskap 305 96,83% - 305 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Birkedal & Sønner AS 305 - 305
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 305
 
  -30,00% 305
 
  -50,00% 305
 
  -70,00% 305
 
  -100,00% 305

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter05000135045
NEG -100,0 %POS 0,0 % - - NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin015000135037
NEG -100,0 %POS 0,0 % - - NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat-937-7-11-9128-11-1
NEG -124,3 %POS 628,6 %POS 36,4 %NEG -22,2 %NEG -107,0 %POS 1 263,6 %NEG -1 000,0 % -
 
Driftsresultat-937-7-11-9128-11-1
NEG -124,3 %POS 628,6 %POS 36,4 %NEG -22,2 %NEG -107,0 %POS 1 263,6 %NEG -1 000,0 % -
 
Kontantstrøm-1525-9-713-243242-40
NEG -160,0 %POS 377,8 %POS 98,7 %NEG -193,4 %NEG -200,4 %POS 6 150,0 % - -
 
Kassebeholdning791281401982142431.0471.094
NEG -38,3 %NEG -8,6 %NEG -29,3 %NEG -7,5 %NEG -11,9 %NEG -76,8 %NEG -4,3 % -
 
Sum egenkapital314322290334334887912906
NEG -2,5 %POS 11,0 %NEG -13,2 % - NEG -62,3 %NEG -2,7 %POS 0,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld101643495969128133
POS 37,5 %POS 62,8 %POS 12,2 %POS 16,9 %POS 14,5 %POS 46,1 %POS 3,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.