Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 372 535 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
122 16 245 4 590 351 500 78

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Birkeland Trappesnekkeri AS 100,00% 160 107 49,53%
 
TOTALT: Alle selskap   160 107 49,53%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Birkeland Trappesnekkeri AS 366 33,49% 160 206 22,08%
 
TOTALT: Alle selskap 366 33,49% 160 206 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Birkeland Trappesnekkeri AS 366 160 206
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
160 -10,00% 350
 
  -30,00% 318
 
  -50,00% 286
 
  -70,00% 254
 
  -100,00% 206

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.2141.3771.1991.3071.7001.4081.4772.034
POS 60,8 %POS 14,8 %NEG -8,3 %NEG -23,1 %POS 20,7 %NEG -4,7 %NEG -27,4 % -
 
Bruttomargin1.8601.1168161.0821.3211.0351.0951.665
POS 66,7 %POS 36,8 %NEG -24,6 %NEG -18,1 %POS 27,6 %NEG -5,5 %NEG -34,2 % -
 
EBITDA resultat389559-124-16109-136-427325
NEG -30,4 %POS 550,8 %NEG -675,0 %NEG -114,7 %POS 180,1 %POS 68,1 %NEG -231,4 % -
 
Driftsresultat358528-168-5129-201-526239
NEG -32,2 %POS 414,3 %NEG -229,4 %NEG -275,9 %POS 114,4 %POS 61,8 %NEG -320,1 % -
 
Kontantstrøm6502305531-217102-1040
POS 182,6 %POS 318,2 %POS 77,4 %POS 114,3 %NEG -312,7 %POS 198,1 % - -
 
Kassebeholdning559224170364366645542648
POS 149,6 %POS 31,8 %NEG -53,3 %NEG -0,5 %NEG -43,3 %POS 19,0 %NEG -16,4 % -
 
Sum egenkapital635382-7121158137281654
POS 66,2 %POS 5 557,1 %NEG -105,8 %NEG -23,4 %POS 15,3 %NEG -51,2 %NEG -57,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld334460635885885885885885
POS 27,4 %POS 27,6 %POS 28,2 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.