Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 533 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
48 000 51 452 9 863 373 500 51 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Birkeland Trappesnekkeri AS 100,00% 157 160 -1,88%
 
TOTALT: Alle selskap   157 160 -1,88%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Birkeland Trappesnekkeri AS 343 36,03% 157 186 23,40%
 
TOTALT: Alle selskap 343 36,03% 157 186 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Birkeland Trappesnekkeri AS 343 157 186
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
157 -10,00% 327
 
  -30,00% 296
 
  -50,00% 265
 
  -70,00% 233
 
  -100,00% 186

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.5002.2141.3771.1991.3071.7001.4081.477
NEG -32,2 %POS 60,8 %POS 14,8 %NEG -8,3 %NEG -23,1 %POS 20,7 %NEG -4,7 % -
 
Bruttomargin1.0821.8601.1168161.0821.3211.0351.095
NEG -41,8 %POS 66,7 %POS 36,8 %NEG -24,6 %NEG -18,1 %POS 27,6 %NEG -5,5 % -
 
EBITDA resultat-58389559-124-16109-136-427
NEG -114,9 %NEG -30,4 %POS 550,8 %NEG -675,0 %NEG -114,7 %POS 180,1 %POS 68,1 % -
 
Driftsresultat-88358528-168-5129-201-526
NEG -124,6 %NEG -32,2 %POS 414,3 %NEG -229,4 %NEG -275,9 %POS 114,4 %POS 61,8 % -
 
Kontantstrøm-3746502305531-2171020
NEG -157,5 %POS 182,6 %POS 318,2 %POS 77,4 %POS 114,3 %NEG -312,7 % - -
 
Kassebeholdning190559224170364366645542
NEG -66,0 %POS 149,6 %POS 31,8 %NEG -53,3 %NEG -0,5 %NEG -43,3 %POS 19,0 % -
 
Sum egenkapital561635382-7121158137281
NEG -11,7 %POS 66,2 %POS 5 557,1 %NEG -105,8 %NEG -23,4 %POS 15,3 %NEG -51,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld278334460635885885885885
POS 16,8 %POS 27,4 %POS 27,6 %POS 28,2 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.