Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 785 984 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 087 600 178 726 18 658 1 486 000 15 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A & B Jernvare AS 100,00% - -
 
Hamar Sentrum AS 3,03% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A & B Jernvare AS 2 198 67,59% - 2 198 67,59%
 
Hamar Sentrum AS 305 78,21% - 305 78,21%
 
TOTALT: Alle selskap 2 503 68,73% - 2 503 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A & B Jernvare AS 2 198 - 2 198
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 198
 
  -30,00% 2 198
 
  -50,00% 2 198
 
  -70,00% 2 198
 
  -100,00% 2 198

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.1944.3654.5584.2584.3324.1474.6994.350
NEG -3,9 %NEG -4,2 %POS 7,0 %NEG -1,7 %POS 4,5 %NEG -11,7 %POS 8,0 % -
 
Bruttomargin1.9592.0812.0241.8871.9541.9651.6701.756
NEG -5,9 %POS 2,8 %POS 7,3 %NEG -3,4 %NEG -0,6 %POS 17,7 %NEG -4,9 % -
 
EBITDA resultat90105151213161109-6084
NEG -14,3 %NEG -30,5 %NEG -29,1 %POS 32,3 %POS 47,7 %POS 281,7 %NEG -171,4 % -
 
Driftsresultat85100127192143106-6084
NEG -15,0 %NEG -21,3 %NEG -33,9 %POS 34,3 %POS 34,9 %POS 276,7 %NEG -171,4 % -
 
Kontantstrøm4-47-543475124-1100
POS 108,5 %POS 13,0 %NEG -258,8 %NEG -54,7 %NEG -39,5 %POS 212,7 % - -
 
Kassebeholdning118108136198172163118228
POS 9,3 %NEG -20,6 %NEG -31,3 %POS 15,1 %POS 5,5 %POS 38,1 %NEG -48,2 % -
 
Sum egenkapital1.8861.8251.7541.6701.5371.4391.3541.416
POS 3,3 %POS 4,0 %POS 5,0 %POS 8,7 %POS 6,8 %POS 6,3 %NEG -4,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld590586581581578612616638
NEG -0,7 %NEG -0,9 % - NEG -0,5 %POS 5,6 %POS 0,6 %POS 3,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.