Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 547 995 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 612 63 690 6 165 1 475 500 28

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A & B Jernvare AS 100,00% - -
 
Hamar Sentrum AS 3,03% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A & B Jernvare AS 2 046 65,39% - 2 046 65,39%
 
Hamar Sentrum AS 262 90,34% - 262 90,34%
 
TOTALT: Alle selskap 2 308 67,51% - 2 308 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A & B Jernvare AS 2 046 - 2 046
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 046
 
  -30,00% 2 046
 
  -50,00% 2 046
 
  -70,00% 2 046
 
  -100,00% 2 046

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4.3654.5584.2584.3324.1474.6994.3505.217
NEG -4,2 %POS 7,0 %NEG -1,7 %POS 4,5 %NEG -11,7 %POS 8,0 %NEG -16,6 % -
 
Bruttomargin2.0812.0241.8871.9541.9651.6701.7562.113
POS 2,8 %POS 7,3 %NEG -3,4 %NEG -0,6 %POS 17,7 %NEG -4,9 %NEG -16,9 % -
 
EBITDA resultat105151213161109-6084429
NEG -30,5 %NEG -29,1 %POS 32,3 %POS 47,7 %POS 281,7 %NEG -171,4 %NEG -80,4 % -
 
Driftsresultat100127192143106-6084429
NEG -21,3 %NEG -33,9 %POS 34,3 %POS 34,9 %POS 276,7 %NEG -171,4 %NEG -80,4 % -
 
Kontantstrøm-47-543475124-110-2990
POS 13,0 %NEG -258,8 %NEG -54,7 %NEG -39,5 %POS 212,7 %POS 63,2 % - -
 
Kassebeholdning108136198172163118228456
NEG -20,6 %NEG -31,3 %POS 15,1 %POS 5,5 %POS 38,1 %NEG -48,2 %NEG -50,0 % -
 
Sum egenkapital1.8251.7541.6701.5371.4391.3541.4161.365
POS 4,0 %POS 5,0 %POS 8,7 %POS 6,8 %POS 6,3 %NEG -4,4 %POS 3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld586581581578612616638653
NEG -0,9 % - NEG -0,5 %POS 5,6 %POS 0,6 %POS 3,4 %POS 2,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.