Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 036 781 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 24 781 2 012 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (63,20%) EBITDA (-54,62%)
Kassebeholdning (507,50%) Resultat før skatt (-30,27%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-54,62%)
Sum egenkapital (-56,39%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ably AS 100,00% 506 506 -
 
TOTALT: Alle selskap   506 506
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ably AS -1 979 -46,38% 506 -2 485 -66,07%
 
TOTALT: Alle selskap -1 979 -46,38% 506 -2 485 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ably AS -1 979 506 -2 485
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
506 -10,00% -2 030
 
  -30,00% -2 131
 
  -50,00% -2 232
 
  -70,00% -2 333
 
  -100,00% -2 485

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016201520142013
Driftsinntekter134001.04401.410746
POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 89,0 % -
 
Bruttomargin134001.04401.410572
POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 146,5 % -
 
EBITDA resultat-15-200-731555-481-203-455
POS 92,5 %POS 72,6 %NEG -231,7 %POS 215,4 %NEG -136,9 %POS 55,4 % -
 
Driftsresultat-15-200-731555-481-203-458
POS 92,5 %POS 72,6 %NEG -231,7 %POS 215,4 %NEG -136,9 %POS 55,7 % -
 
Kontantstrøm1.385-736-167-67664-1770
POS 288,2 %NEG -340,7 %NEG -149,3 %NEG -110,1 %POS 475,1 % - -
 
Kassebeholdning129551117824688265
POS 134,5 %POS 400,0 %NEG -93,8 %NEG -27,6 %POS 179,5 %NEG -66,8 % -
 
Sum egenkapital-1.116-1.105-892-161-552110316
NEG -1,0 %NEG -23,9 %NEG -454,0 %POS 70,8 %NEG -601,8 %NEG -65,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.42578000006
NEG -210,9 %POS 0,0 % - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.