Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 39 950 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 010 375 37 500 65

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abo Hage og Minigraver Service AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abo Hage og Minigraver Service AS 126 53,85% - 126 53,85%
 
TOTALT: Alle selskap 126 53,85% - 126 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abo Hage og Minigraver Service AS 126 - 126
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 126
 
  -30,00% 126
 
  -50,00% 126
 
  -70,00% 126
 
  -100,00% 126

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter6695564601592676596816
NEG -30,5 %NEG -83,2 %NEG -6,2 %POS 1,5 %NEG -12,4 %POS 13,4 %NEG -27,0 % -
 
Bruttomargin6295564600589667596743
NEG -34,7 %NEG -83,2 %NEG -6,0 %POS 1,9 %NEG -11,7 %POS 11,9 %NEG -19,8 % -
 
EBITDA resultat3446-9089239422-5
NEG -26,1 %POS 151,1 %NEG -201,1 %POS 287,0 %NEG -75,5 %POS 327,3 %POS 540,0 % -
 
Driftsresultat3232-13544-2544-4-12
- POS 123,7 %NEG -406,8 %POS 276,0 %NEG -156,8 %POS 1 200,0 %POS 66,7 % -
 
Kontantstrøm42-13438162139-2051260
POS 131,3 %NEG -452,6 %NEG -76,5 %POS 16,5 %POS 167,8 %NEG -262,7 % - -
 
Kassebeholdning14710522618917366109200
POS 40,0 %NEG -53,5 %POS 19,6 %POS 9,2 %POS 162,1 %NEG -39,4 %NEG -45,5 % -
 
Sum egenkapital5522-10122781015964
POS 150,0 %POS 320,0 %NEG -108,2 %POS 56,4 %NEG -22,8 %POS 71,2 %NEG -7,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld000014616200
- - - POS 100,0 %POS 9,9 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.