Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 85 199 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 699 31 500 53 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abo Hage og Minigraver Service AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abo Hage og Minigraver Service AS 94 47,96% - 94 47,96%
 
TOTALT: Alle selskap 94 47,96% - 94 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abo Hage og Minigraver Service AS 94 - 94
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 94
 
  -30,00% 94
 
  -50,00% 94
 
  -70,00% 94
 
  -100,00% 94

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter806695564601592676596
POS 21,2 %NEG -30,5 %NEG -83,2 %NEG -6,2 %POS 1,5 %NEG -12,4 %POS 13,4 % -
 
Bruttomargin596295564600589667596
NEG -4,8 %NEG -34,7 %NEG -83,2 %NEG -6,0 %POS 1,9 %NEG -11,7 %POS 11,9 % -
 
EBITDA resultat103446-9089239422
NEG -70,6 %NEG -26,1 %POS 151,1 %NEG -201,1 %POS 287,0 %NEG -75,5 %POS 327,3 % -
 
Driftsresultat83232-13544-2544-4
NEG -75,0 % - POS 123,7 %NEG -406,8 %POS 276,0 %NEG -156,8 %POS 1 200,0 % -
 
Kontantstrøm942-13438162139-2050
NEG -78,6 %POS 131,3 %NEG -452,6 %NEG -76,5 %POS 16,5 %POS 167,8 % - -
 
Kassebeholdning15514710522618917366109
POS 5,4 %POS 40,0 %NEG -53,5 %POS 19,6 %POS 9,2 %POS 162,1 %NEG -39,4 % -
 
Sum egenkapital625522-101227810159
POS 12,7 %POS 150,0 %POS 320,0 %NEG -108,2 %POS 56,4 %NEG -22,8 %POS 71,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000001461620
- - - - POS 100,0 %POS 9,9 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.