Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 736 159 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
75 200 2 094 493 134 466 4 068 000 364 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (47,17%) EBITDA (-65,47%)
Sum egenkapital (6,89%) Resultat før skatt (-71,27%)
Driftsinntekter (16,56%) Driftsresultat (-73,36%)
Bruttomargin (0,15%) Kontantstrøm fra drift (-12,13%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abora Prosjekt AS 100,00% 40 19 110,53%
 
Byggmestrenes Servicekontor AS 1,92% - 21 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   40 19 106,15%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abora Prosjekt AS 5 197 34,11% 40 5 157 33,93%
 
Byggmestrenes Servicekontor AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 5 197 34,11% 40 5 157 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abora Prosjekt AS 5 197 40 5 157
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
40 -10,00% 5 193
 
  -30,00% 5 185
 
  -50,00% 5 177
 
  -70,00% 5 169
 
  -100,00% 5 157

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter35.16243.25854.78755.93542.14854.44742.46651.551
NEG -18,7 %NEG -21,0 %NEG -2,1 %POS 32,7 %NEG -22,6 %POS 28,2 %NEG -17,6 % -
 
Bruttomargin21.88923.21627.60426.10020.80321.63618.43321.742
NEG -5,7 %NEG -15,9 %POS 5,8 %POS 25,5 %NEG -3,9 %POS 17,4 %NEG -15,2 % -
 
EBITDA resultat3199824.6884.6591.7092.2992.4863.791
NEG -67,5 %NEG -79,1 %POS 0,6 %POS 172,6 %NEG -25,7 %NEG -7,5 %NEG -34,4 % -
 
Driftsresultat957324.4434.4131.4432.0292.2313.549
NEG -87,0 %NEG -83,5 %POS 0,7 %POS 205,8 %NEG -28,9 %NEG -9,1 %NEG -37,1 % -
 
Kontantstrøm-1.543-3.503-6626.9494.197-3.5569760
POS 56,0 %NEG -429,2 %NEG -109,5 %POS 65,6 %POS 218,0 %NEG -464,3 % - -
 
Kassebeholdning2.6974.4246.8728.6294.2192.8027.0186.548
NEG -39,0 %NEG -35,6 %NEG -20,4 %POS 104,5 %POS 50,6 %NEG -60,1 %POS 7,2 % -
 
Sum egenkapital4.7084.6084.3133.5712.3511.3968.5417.905
POS 2,2 %POS 6,8 %POS 20,8 %POS 51,9 %POS 68,4 %NEG -83,7 %POS 8,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000131.6114.4302.13261
- - POS 100,0 %POS 99,2 %POS 63,6 %NEG -107,8 %NEG -3 395,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.