Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 545 915 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
69 600 1 796 918 130 397 4 110 000 439 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abora Prosjekt AS 100,00% 19 18 5,56%
 
Byggmestrenes Servicekontor AS 1,92% 21 39 -46,15%
 
TOTALT: Alle selskap   19 19 1,34%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abora Prosjekt AS 4 862 37,27% 19 4 843 37,18%
 
Byggmestrenes Servicekontor AS 2 373 21,30% 21 2 352 21,15%
 
TOTALT: Alle selskap 7 235 29,91% 40 7 195 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abora Prosjekt AS 4 862 19 4 843
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
19 -10,00% 4 860
 
  -30,00% 4 856
 
  -50,00% 4 853
 
  -70,00% 4 849
 
  -100,00% 4 843

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter43.25854.78755.93542.14854.44742.46651.55134.280
NEG -21,0 %NEG -2,1 %POS 32,7 %NEG -22,6 %POS 28,2 %NEG -17,6 %POS 50,4 % -
 
Bruttomargin23.21627.60426.10020.80321.63618.43321.74216.555
NEG -15,9 %POS 5,8 %POS 25,5 %NEG -3,9 %POS 17,4 %NEG -15,2 %POS 31,3 % -
 
EBITDA resultat9824.6884.6591.7092.2992.4863.7911.264
NEG -79,1 %POS 0,6 %POS 172,6 %NEG -25,7 %NEG -7,5 %NEG -34,4 %POS 199,9 % -
 
Driftsresultat7324.4434.4131.4432.0292.2313.5491.048
NEG -83,5 %POS 0,7 %POS 205,8 %NEG -28,9 %NEG -9,1 %NEG -37,1 %POS 238,6 % -
 
Kontantstrøm-3.503-6626.9494.197-3.5569763.7900
NEG -429,2 %NEG -109,5 %POS 65,6 %POS 218,0 %NEG -464,3 %NEG -74,2 % - -
 
Kassebeholdning4.4246.8728.6294.2192.8027.0186.5484.137
NEG -35,6 %NEG -20,4 %POS 104,5 %POS 50,6 %NEG -60,1 %POS 7,2 %POS 58,3 % -
 
Sum egenkapital4.6084.3133.5712.3511.3968.5417.9057.343
POS 6,8 %POS 20,8 %POS 51,9 %POS 68,4 %NEG -83,7 %POS 8,0 %POS 7,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00131.6114.4302.1326129
- POS 100,0 %POS 99,2 %POS 63,6 %NEG -107,8 %NEG -3 395,1 %NEG -110,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.