Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 121 582 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 315 164 8 918 2 797 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abs Entreprenør AS 100,00% - -
 
Hans Sylte AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abs Entreprenør AS 1 108 15,53% - 1 108 15,53%
 
Hans Sylte AS 444 47,44% - 444 47,44%
 
TOTALT: Alle selskap 1 552 19,23% - 1 552 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abs Entreprenør AS 1 108 - 1 108
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 108
 
  -30,00% 1 108
 
  -50,00% 1 108
 
  -70,00% 1 108
 
  -100,00% 1 108

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter4.9992.7122.105
POS 84,3 %POS 28,8 % -
 
Bruttomargin309267176
POS 15,7 %POS 51,7 % -
 
EBITDA resultat212212137
- POS 54,7 % -
 
Driftsresultat212212137
- POS 54,7 % -
 
Kontantstrøm318260
POS 1 123,1 % - -
 
Kassebeholdning672354350
POS 89,8 %POS 1,1 % -
 
Sum egenkapital440281126
POS 56,6 %POS 123,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld242
POS 50,0 %NEG -100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.