Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 963 285 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
181 600 163 767 44 918 573 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (1,17%) EBITDA (-31,22%)
Resultat før skatt (-30,72%)
Driftsresultat (-31,10%)
Kontantstrøm fra drift (-10,38%)
Kassebeholdning (-28,28%)
Driftsinntekter (-18,95%)
Bruttomargin (-24,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abstrakt Forlag AS 100,00% 24 -
 
TOTALT: Alle selskap   24 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abstrakt Forlag AS 1 736 38,06% 24 1 712 37,73%
 
TOTALT: Alle selskap 1 736 38,06% 24 1 712 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abstrakt Forlag AS 1 736 24 1 712
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
24 -10,00% 1 734
 
  -30,00% 1 729
 
  -50,00% 1 724
 
  -70,00% 1 719
 
  -100,00% 1 712

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter5.6035.1566.1166.2816.8836.8667.5687.116
POS 8,7 %NEG -15,7 %NEG -2,6 %NEG -8,7 %POS 0,2 %NEG -9,3 %POS 6,4 % -
 
Bruttomargin4.6724.2074.9425.1705.7725.3256.0075.146
POS 11,1 %NEG -14,9 %NEG -4,4 %NEG -10,4 %POS 8,4 %NEG -11,4 %POS 16,7 % -
 
EBITDA resultat2.8921.9971.9092.0741.7201.407589493
POS 44,8 %POS 4,6 %NEG -8,0 %POS 20,6 %POS 22,2 %POS 138,9 %POS 19,5 % -
 
Driftsresultat2.8921.9971.9092.0171.6631.351575478
POS 44,8 %POS 4,6 %NEG -5,4 %POS 21,3 %POS 23,1 %POS 135,0 %POS 20,3 % -
 
Kontantstrøm1921.029-1721.6769729564780
NEG -81,3 %POS 698,3 %NEG -110,3 %POS 72,4 %POS 1,7 %POS 100,0 % - -
 
Kassebeholdning5.4585.4234.4184.5372.9363.0012.2921.844
POS 0,6 %POS 22,7 %NEG -2,6 %POS 54,5 %NEG -2,2 %POS 30,9 %POS 24,3 % -
 
Sum egenkapital2.0502.8183.3372.9162.3712.1312.1311.715
NEG -27,3 %NEG -15,6 %POS 14,4 %POS 23,0 %POS 11,3 % - POS 24,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld01819018214750
POS 100,0 %POS 5,3 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 14,3 %POS 55,3 %POS 6,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.