Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 101 940 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
21 200 2 671 4 068 74 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (28,35%) Kontantstrøm fra drift (-6,45%)
Resultat før skatt (17,90%) Sum egenkapital (-75,10%)
Driftsresultat (28,35%) Driftsinntekter (-22,62%)
Kassebeholdning (6,11%) Bruttomargin (-24,36%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abx Sport og Helse AS 100,00% - -
 
Abx Helse AS 86,66% - - -
Abx Reiser AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abx Sport og Helse AS -1 841 -431,15% - -1 841 -431,15%
 
Abx Helse AS 64 34,78% - 64 34,78%
Abx Reiser AS 86 65,15% - 86 65,15%
 
TOTALT: Alle selskap -1 691 -227,59% - -1 691 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abx Sport og Helse AS -1 841 - -1 841
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 841
 
  -30,00% -1 841
 
  -50,00% -1 841
 
  -70,00% -1 841
 
  -100,00% -1 841

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter1272952317078521.8281.677821
NEG -56,9 %POS 27,7 %NEG -67,3 %NEG -17,0 %NEG -53,4 %POS 9,0 %POS 104,3 % -
 
Bruttomargin9512512451167221209252
NEG -24,0 %POS 941,7 %NEG -97,3 %POS 170,1 %NEG -24,4 %POS 5,7 %NEG -17,1 % -
 
EBITDA resultat-817-945-676-247-747-167-16864
POS 13,5 %NEG -39,8 %NEG -173,7 %POS 66,9 %NEG -347,3 %POS 0,6 %NEG -362,5 % -
 
Driftsresultat-817-945-676-247-753-167-16857
POS 13,5 %NEG -39,8 %NEG -173,7 %POS 67,2 %NEG -350,9 %POS 0,6 %NEG -394,7 % -
 
Kontantstrøm-1.719-7877-875117-283-1800
NEG -2 103,8 %NEG -201,3 %POS 108,8 %NEG -847,9 %POS 141,3 %NEG -57,2 % - -
 
Kassebeholdning293343420344319201294218
NEG -14,6 %NEG -18,3 %POS 22,1 %POS 7,8 %POS 58,7 %NEG -31,6 %POS 34,9 % -
 
Sum egenkapital-1.027-64877591-212403522661
NEG -58,5 %NEG -941,6 %NEG -87,0 %POS 378,8 %NEG -152,6 %NEG -22,8 %NEG -21,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld4464464464464464462560
- - - - - NEG -74,2 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.