Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 72 265 027 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 19 801 726 563 301 50 826 000 1 074 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Bygg Entreprenør AS 100,00% 1 618 13 557 -88,07%
 
TOTALT: Alle selskap   1 618 13 557 -88,07%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Bygg Entreprenør AS 25 404 23,40% 1 618 23 786 22,24%
 
TOTALT: Alle selskap 25 404 23,40% 1 618 23 786 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Bygg Entreprenør AS 25 404 1 618 23 786
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 618 -10,00% 25 242
 
  -30,00% 24 919
 
  -50,00% 24 595
 
  -70,00% 24 271
 
  -100,00% 23 786

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter448.149225.603317.56740.26761.51543.3939.25946.670
POS 98,6 %NEG -29,0 %POS 688,7 %NEG -34,5 %POS 41,8 %POS 368,7 %NEG -80,2 % -
 
Bruttomargin48.47231.27433.04616.29812.27043.3932.4747.688
POS 55,0 %NEG -5,4 %POS 102,8 %POS 32,8 %NEG -71,7 %POS 1 654,0 %NEG -67,8 % -
 
EBITDA resultat8.93395112.4243.5441.5561.967-4.529-2.184
POS 839,3 %NEG -92,3 %POS 250,6 %POS 127,8 %NEG -20,9 %POS 143,4 %NEG -107,4 % -
 
Driftsresultat8.72182912.2003.3651.4131.861-4.751-2.445
POS 952,0 %NEG -93,2 %POS 262,6 %POS 138,1 %NEG -24,1 %POS 139,2 %NEG -94,3 % -
 
Kontantstrøm51.573-27.29212.801-6.095265320-8.2890
POS 289,0 %NEG -313,2 %POS 310,0 %NEG -2 400,0 %NEG -17,2 %POS 103,9 % - -
 
Kassebeholdning36.85085413.0464496025873261.506
POS 4 215,0 %NEG -93,5 %POS 2 805,6 %NEG -25,4 %POS 2,6 %POS 80,1 %NEG -78,4 % -
 
Sum egenkapital27.59521.21220.40011.7423.6852.9031.8275.502
POS 30,1 %POS 4,0 %POS 73,7 %POS 218,6 %POS 26,9 %POS 58,9 %NEG -66,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.67620.4414.9461.7029675871551.577
POS 67,3 %NEG -313,3 %NEG -190,6 %NEG -76,0 %NEG -64,7 %NEG -278,7 %POS 90,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.