Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 55 060 055 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 16 479 164 448 890 37 400 000 732 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (559,39%) Driftsinntekter (-16,78%)
Resultat før skatt (1 250,00%)
Driftsresultat (1 037,62%)
Kontantstrøm fra drift (150,22%)
Kassebeholdning (500,94%)
Sum egenkapital (55,89%)
Bruttomargin (9,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Bygg Entreprenør AS 100,00% 1 150 1 618 -28,92%
 
TOTALT: Alle selskap   1 150 1 618 -28,92%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Bygg Entreprenør AS 39 602 34,04% 1 150 38 452 33,38%
 
TOTALT: Alle selskap 39 602 34,04% 1 150 38 452 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Bygg Entreprenør AS 39 602 1 150 38 452
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 150 -10,00% 39 487
 
  -30,00% 39 257
 
  -50,00% 39 027
 
  -70,00% 38 797
 
  -100,00% 38 452

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter384.156448.149225.603317.56740.26761.51543.3939.259
NEG -14,3 %POS 98,6 %NEG -29,0 %POS 688,7 %NEG -34,5 %POS 41,8 %POS 368,7 % -
 
Bruttomargin31.79148.47231.27433.04616.29812.27043.3932.474
NEG -34,4 %POS 55,0 %NEG -5,4 %POS 102,8 %POS 32,8 %NEG -71,7 %POS 1 654,0 % -
 
EBITDA resultat-28.4558.93395112.4243.5441.5561.967-4.529
NEG -418,5 %POS 839,3 %NEG -92,3 %POS 250,6 %POS 127,8 %NEG -20,9 %POS 143,4 % -
 
Driftsresultat-28.8078.72182912.2003.3651.4131.861-4.751
NEG -430,3 %POS 952,0 %NEG -93,2 %POS 262,6 %POS 138,1 %NEG -24,1 %POS 139,2 % -
 
Kontantstrøm17.07651.573-27.29212.801-6.0952653200
NEG -66,9 %POS 289,0 %NEG -313,2 %POS 310,0 %NEG -2 400,0 %NEG -17,2 % - -
 
Kassebeholdning3.18336.85085413.046449602587326
NEG -91,4 %POS 4 215,0 %NEG -93,5 %POS 2 805,6 %NEG -25,4 %POS 2,6 %POS 80,1 % -
 
Sum egenkapital-31.85027.59521.21220.40011.7423.6852.9031.827
NEG -215,4 %POS 30,1 %POS 4,0 %POS 73,7 %POS 218,6 %POS 26,9 %POS 58,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld06.67620.4414.9461.702967587155
POS 100,0 %POS 67,3 %NEG -313,3 %NEG -190,6 %NEG -76,0 %NEG -64,7 %NEG -278,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.