Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 257 119 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 642 150 128 670 4 486 000 299

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abyss Subsea AS 100,00% 558 777 -28,19%
 
TOTALT: Alle selskap   558 777 -28,19%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abyss Subsea AS 1 252 11,95% 558 694 7,00%
 
TOTALT: Alle selskap 1 252 11,95% 558 694 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abyss Subsea AS 1 252 558 694
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
558 -10,00% 1 196
 
  -30,00% 1 085
 
  -50,00% 973
 
  -70,00% 861
 
  -100,00% 694

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012
Driftsinntekter22.37520.87411.3900
POS 7,2 %POS 83,3 %POS 100% -
 
Bruttomargin14.72515.4918.0780
NEG -4,9 %POS 91,8 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-1.0361.169147-1
NEG -188,6 %POS 695,2 %POS 14 800,0 % -
 
Driftsresultat-1.84270478-1
NEG -361,6 %POS 802,6 %POS 7 900,0 % -
 
Kontantstrøm-2.2672.1441.5790
NEG -205,7 %POS 35,8 % - -
 
Kassebeholdning461375106100
POS 22,9 %POS 253,8 %POS 6,0 % -
 
Sum egenkapital52758813090
NEG -10,4 %POS 352,3 %POS 44,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.327118150
NEG -1 872,0 %NEG -686,7 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.