Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 274 300 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
40 800 66 986 29 014 137 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (173,33%) EBITDA (-59,23%)
Kassebeholdning (376,47%) Resultat før skatt (-57,28%)
Sum egenkapital (19,68%) Driftsresultat (-59,23%)
Driftsinntekter (135,89%)
Bruttomargin (141,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Abzint Frisør AS 100,00% 170 177 -3,95%
 
TOTALT: Alle selskap   170 177 -3,95%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Abzint Frisør AS -151 -42,42% 170 -321 -172,58%
 
TOTALT: Alle selskap -151 -42,42% 170 -321 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Abzint Frisør AS -151 170 -321
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
170 -10,00% -168
 
  -30,00% -202
 
  -50,00% -236
 
  -70,00% -270
 
  -100,00% -321

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter7297601.1061.060876641
NEG -4,1 %NEG -31,3 %POS 4,3 %POS 21,0 %POS 36,7 % -
 
Bruttomargin6897201.019968798549
NEG -4,3 %NEG -29,3 %POS 5,3 %POS 21,3 %POS 45,4 % -
 
EBITDA resultat-5-153-419728-514
POS 96,7 %NEG -273,2 %NEG -142,3 %POS 246,4 %POS 105,4 % -
 
Driftsresultat-8-190-7860-9-549
POS 95,8 %NEG -143,6 %NEG -230,0 %POS 766,7 %POS 98,4 % -
 
Kontantstrøm5-375-1331700
POS 113,5 %NEG -840,0 %POS 103,8 %NEG -178,2 % - -
 
Kassebeholdning3327655934-33
POS 22,2 %NEG -58,5 %POS 10,2 %POS 73,5 %POS 203,0 % -
 
Sum egenkapital-259-191-1738-176-117
NEG -35,6 %NEG -1 023,5 %NEG -144,7 %POS 121,6 %NEG -50,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.