Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 925 411 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 73 973 13 438 2 822 000 16 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (151,95%) Resultat før skatt (-2,36%)
Driftsresultat (144,44%)
Kontantstrøm fra drift (863,93%)
Kassebeholdning (277,73%)
Sum egenkapital (9,15%)
Driftsinntekter (0,00%)
Bruttomargin (0,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Capella AS 100,00% - -
 
Maestro AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Capella AS 3 578 54,12% - 3 578 54,12%
 
Maestro AS 55 546 85,77% - 55 546 85,77%
 
TOTALT: Alle selskap 59 124 82,83% - 59 124 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Capella AS 3 578 - 3 578
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 578
 
  -30,00% 3 578
 
  -50,00% 3 578
 
  -70,00% 3 578
 
  -100,00% 3 578

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.8001.8001.8011.8001.8001.8001.8001.809
- NEG -0,1 %POS 0,1 % - - - NEG -0,5 % -
 
Bruttomargin1.8001.8001.8011.8001.8001.8001.8001.809
- NEG -0,1 %POS 0,1 % - - - NEG -0,5 % -
 
EBITDA resultat213464434495535499540643
NEG -54,1 %POS 6,9 %NEG -12,3 %NEG -7,5 %POS 7,2 %NEG -7,6 %NEG -16,0 % -
 
Driftsresultat209464434495535499540643
NEG -55,0 %POS 6,9 %NEG -12,3 %NEG -7,5 %POS 7,2 %NEG -7,6 %NEG -16,0 % -
 
Kontantstrøm-177-4451644001.2032.3824450
POS 60,2 %NEG -371,3 %NEG -59,0 %NEG -66,7 %NEG -49,5 %POS 435,3 % - -
 
Kassebeholdning27131782942.054679907450
NEG -14,5 %POS 286,6 %NEG -12,8 %NEG -95,4 %POS 202,5 %NEG -25,1 %POS 101,6 % -
 
Sum egenkapital2.8892.6872.4722.9564.0493.6133.2172.773
POS 7,5 %POS 8,7 %NEG -16,4 %NEG -27,0 %POS 12,1 %POS 12,3 %POS 16,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld20210316161717
POS 4,8 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 81,3 % - POS 5,9 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.