Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 305 500 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 305 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Acap Invest AS 100,00% - -
 
Connex Promotion AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Acap Invest AS 613 100,00% - 613 100,00%
 
Connex Promotion AS 831 60,70% - 831 60,70%
 
TOTALT: Alle selskap 1 444 72,86% - 1 444 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Acap Invest AS 613 - 613
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 613
 
  -30,00% 613
 
  -50,00% 613
 
  -70,00% 613
 
  -100,00% 613

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-4-6-10-10-15-19-21-11
POS 33,3 %POS 40,0 % - POS 33,3 %POS 21,1 %POS 9,5 %NEG -90,9 % -
 
Driftsresultat-4-6-10-10-15-19-21-11
POS 33,3 %POS 40,0 % - POS 33,3 %POS 21,1 %POS 9,5 %NEG -90,9 % -
 
Kontantstrøm-4115-10-10-15165130
NEG -103,5 %POS 1 250,0 % - POS 33,3 %NEG -109,1 %POS 1 169,2 % - -
 
Kassebeholdning26272222
NEG -66,7 %POS 200,0 %NEG -71,4 %POS 250,0 % - - - -
 
Sum egenkapital619623629518528543562370
NEG -0,6 %NEG -1,0 %POS 21,4 %NEG -1,9 %NEG -2,8 %NEG -3,4 %POS 51,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.