Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 558 820 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
444 59 115 9 750 489 500 11

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A C Bergersen & Sønner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A C Bergersen & Sønner AS 938 45,20% - 938 45,20%
 
TOTALT: Alle selskap 938 45,20% - 938 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A C Bergersen & Sønner AS 938 - 938
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 938
 
  -30,00% 938
 
  -50,00% 938
 
  -70,00% 938
 
  -100,00% 938

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.1073.4483.6643.7313.3694.1764.4764.110
POS 19,1 %NEG -5,9 %NEG -1,8 %POS 10,7 %NEG -19,3 %NEG -6,7 %POS 8,9 % -
 
Bruttomargin2.7882.3362.6282.5362.2302.4853.4853.171
POS 19,3 %NEG -11,1 %POS 3,6 %POS 13,7 %NEG -10,3 %NEG -28,7 %POS 9,9 % -
 
EBITDA resultat9265227998116285031.6621.539
POS 77,4 %NEG -34,7 %NEG -1,5 %POS 29,1 %POS 24,9 %NEG -69,7 %POS 8,0 % -
 
Driftsresultat8624917687936285031.4201.285
POS 75,6 %NEG -36,1 %NEG -3,2 %POS 26,3 %POS 24,9 %NEG -64,6 %POS 10,5 % -
 
Kontantstrøm591-99145702471285430
POS 697,0 %NEG -168,3 %NEG -79,3 %POS 49,0 %POS 1 582,1 %NEG -94,8 % - -
 
Kassebeholdning1.3029749578596915601.6141.472
POS 33,7 %POS 1,8 %POS 11,4 %POS 24,3 %POS 23,4 %NEG -65,3 %POS 9,6 % -
 
Sum egenkapital8946516805253491412.9012.069
POS 37,3 %NEG -4,3 %POS 29,5 %POS 50,4 %POS 147,5 %NEG -95,1 %POS 40,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000007.2017.526
- - - - - POS 100,0 %POS 4,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.