Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 501 975 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
302 50 985 9 135 441 500 53

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A C Bergersen & Sønner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A C Bergersen & Sønner AS 951 55,07% - 951 55,07%
 
TOTALT: Alle selskap 951 55,07% - 951 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A C Bergersen & Sønner AS 951 - 951
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 951
 
  -30,00% 951
 
  -50,00% 951
 
  -70,00% 951
 
  -100,00% 951

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter3.4483.6643.7313.3694.1764.4764.1104.677
NEG -5,9 %NEG -1,8 %POS 10,7 %NEG -19,3 %NEG -6,7 %POS 8,9 %NEG -12,1 % -
 
Bruttomargin2.3362.6282.5362.2302.4853.4853.1713.395
NEG -11,1 %POS 3,6 %POS 13,7 %NEG -10,3 %NEG -28,7 %POS 9,9 %NEG -6,6 % -
 
EBITDA resultat5227998116285031.6621.5391.583
NEG -34,7 %NEG -1,5 %POS 29,1 %POS 24,9 %NEG -69,7 %POS 8,0 %NEG -2,8 % -
 
Driftsresultat4917687936285031.4201.2851.329
NEG -36,1 %NEG -3,2 %POS 26,3 %POS 24,9 %NEG -64,6 %POS 10,5 %NEG -3,3 % -
 
Kontantstrøm-99145702471285437020
NEG -168,3 %NEG -79,3 %POS 49,0 %POS 1 582,1 %NEG -94,8 %NEG -22,6 % - -
 
Kassebeholdning9749578596915601.6141.4721.195
POS 1,8 %POS 11,4 %POS 24,3 %POS 23,4 %NEG -65,3 %POS 9,6 %POS 23,2 % -
 
Sum egenkapital6516805253491412.9012.0691.736
NEG -4,3 %POS 29,5 %POS 50,4 %POS 147,5 %NEG -95,1 %POS 40,2 %POS 19,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000007.2017.5267.943
- - - - POS 100,0 %POS 4,3 %POS 5,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.