Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 824 678 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 435 213 450 27 780 1 582 000 13

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Acsenteret Trondheim AS 100,00% 39 40 -2,50%
 
TOTALT: Alle selskap   39 40 -2,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Acsenteret Trondheim AS 2 332 58,55% 39 2 293 58,14%
 
TOTALT: Alle selskap 2 332 58,55% 39 2 293 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Acsenteret Trondheim AS 2 332 39 2 293
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
39 -10,00% 2 328
 
  -30,00% 2 320
 
  -50,00% 2 313
 
  -70,00% 2 305
 
  -100,00% 2 293

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013201220112010
Driftsinntekter12.64811.06611.35811.80811.5884.660
POS 14,3 %NEG -2,6 %NEG -3,8 %POS 1,9 %POS 148,7 % -
 
Bruttomargin5.3414.2124.4724.3733.6071.714
POS 26,8 %NEG -5,8 %POS 2,3 %POS 21,2 %POS 110,4 % -
 
EBITDA resultat8566861.29922211121
POS 24,8 %NEG -47,2 %POS 485,1 %POS 100,0 %POS 428,6 % -
 
Driftsresultat8165981.201125343
POS 36,5 %NEG -50,2 %POS 860,8 %POS 267,6 %POS 1 033,3 % -
 
Kontantstrøm744-1.331593221-1760
POS 155,9 %NEG -324,5 %POS 168,3 %POS 225,6 % - -
 
Kassebeholdning1.098723901620436803
POS 51,9 %NEG -19,8 %POS 45,3 %POS 42,2 %NEG -45,7 % -
 
Sum egenkapital1.15299250515096110
POS 16,1 %POS 96,4 %POS 236,7 %POS 56,3 %NEG -12,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld6671.0000002
POS 33,3 %NEG % - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.