Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 432 526 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
64 800 185 425 23 301 130 000 29 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (12 500,00%) Kontantstrøm fra drift (-88,04%)
Resultat før skatt (12 500,00%) Kassebeholdning (-5,17%)
Driftsresultat (12 500,00%)
Sum egenkapital (91,51%)
Driftsinntekter (38,70%)
Bruttomargin (78,23%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Active Golf AS 100,00% - 11 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 11
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Active Golf AS 203 54,86% - 203 54,86%
 
TOTALT: Alle selskap 203 54,86% - 203 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Active Golf AS 203 - 203
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 203
 
  -30,00% 203
 
  -50,00% 203
 
  -70,00% 203
 
  -100,00% 203

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.9963.5093.5632.8693.0852.7243.1573.110
NEG -14,6 %NEG -1,5 %POS 24,2 %NEG -7,0 %POS 13,3 %NEG -13,7 %POS 1,5 % -
 
Bruttomargin1.0171.414987858968832915868
NEG -28,1 %POS 43,3 %POS 15,0 %NEG -11,4 %POS 16,3 %NEG -9,1 %POS 5,4 % -
 
EBITDA resultat-43948-16074-4065-52
NEG -145,7 %POS 1 075,0 %POS 105,0 %NEG -316,2 %POS 285,0 %NEG -161,5 %POS 225,0 % -
 
Driftsresultat-43907-16172-4242-75
NEG -147,8 %POS 1 185,7 %POS 104,3 %NEG -323,6 %POS 271,4 %NEG -200,0 %POS 156,0 % -
 
Kontantstrøm-239113109-8681-95150
NEG -311,5 %POS 3,7 %POS 226,7 %NEG -206,2 %POS 185,3 %NEG -733,3 % - -
 
Kassebeholdning242281178811310093
NEG -89,5 %POS 94,9 %POS 1 362,5 %NEG -90,1 %POS 523,1 %NEG -87,0 %POS 7,5 % -
 
Sum egenkapital107177125123248202240222
NEG -39,5 %POS 41,6 %POS 1,6 %NEG -50,4 %POS 22,8 %NEG -15,8 %POS 8,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.