Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 394 068 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 493 082 111 986 5 639 000 150 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (75,45%)
Resultat før skatt (75,48%)
Driftsresultat (75,20%)
Kontantstrøm fra drift (332,38%)
Kassebeholdning (42,66%)
Sum egenkapital (15,63%)
Driftsinntekter (8,62%)
Bruttomargin (12,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Activepeople AS 100,00% 20 26 -23,08%
 
TOTALT: Alle selskap   20 26 -23,08%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Activepeople AS 4 830 19,87% 20 4 810 19,80%
 
TOTALT: Alle selskap 4 830 19,87% 20 4 810 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Activepeople AS 4 830 20 4 810
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
20 -10,00% 4 828
 
  -30,00% 4 824
 
  -50,00% 4 820
 
  -70,00% 4 816
 
  -100,00% 4 810

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter72.34163.70741.15623.02323.03225.24922.43824.620
POS 13,6 %POS 54,8 %POS 78,8 %NEG 0,0 %NEG -8,8 %POS 12,5 %NEG -8,9 % -
 
Bruttomargin60.96754.04234.43322.12322.13023.82820.01018.810
POS 12,8 %POS 56,9 %POS 55,6 %NEG 0,0 %NEG -7,1 %POS 19,1 %POS 6,4 % -
 
EBITDA resultat4.6113.9472.1081.9977151.8321.3332.663
POS 16,8 %POS 87,2 %POS 5,6 %POS 179,3 %NEG -61,0 %POS 37,4 %NEG -49,9 % -
 
Driftsresultat4.6113.9472.1081.9977151.8321.2992.620
POS 16,8 %POS 87,2 %POS 5,6 %POS 179,3 %NEG -61,0 %POS 41,0 %NEG -50,4 % -
 
Kontantstrøm1153.4423.339-1.6881.865-2572.0570
NEG -96,7 %POS 3,1 %POS 297,8 %NEG -190,5 %POS 825,7 %NEG -112,5 % - -
 
Kassebeholdning7.6717.6164.3721.0543.7462.4354.2813.275
POS 0,7 %POS 74,2 %POS 314,8 %NEG -71,9 %POS 53,8 %NEG -43,1 %POS 30,7 % -
 
Sum egenkapital3.9893.8152.7952.7522.4272.4412.1152.125
POS 4,6 %POS 36,5 %POS 1,6 %POS 13,4 %NEG -0,6 %POS 15,4 %NEG -0,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld006037175699221
- POS 100,0 %NEG -62,2 %NEG -117,6 %POS 69,6 %POS 43,4 %POS 55,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.