Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 717 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 804 863 194 014 2 408 000 1 311 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (39,70%) Kontantstrøm fra drift (-64,50%)
Resultat før skatt (260,27%)
Driftsresultat (160,00%)
Kassebeholdning (13,97%)
Sum egenkapital (61,49%)
Driftsinntekter (7,82%)
Bruttomargin (11,37%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Active Transport Service AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Active Transport Service AS 1 124 15,63% - 1 124 15,63%
 
TOTALT: Alle selskap 1 124 15,63% - 1 124 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Active Transport Service AS 1 124 - 1 124
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 124
 
  -30,00% 1 124
 
  -50,00% 1 124
 
  -70,00% 1 124
 
  -100,00% 1 124

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter14.44513.86612.2367.3017.9687.2571.401
POS 4,2 %POS 13,3 %POS 67,6 %NEG -8,4 %POS 9,8 %POS 418,0 % -
 
Bruttomargin8.9448.0547.2904.0333.8872.953818
POS 11,1 %POS 10,5 %POS 80,8 %POS 3,8 %POS 31,6 %POS 261,0 % -
 
EBITDA resultat560778649407311448363
NEG -28,0 %POS 19,9 %POS 59,5 %POS 30,9 %NEG -30,6 %POS 23,4 % -
 
Driftsresultat80477387186204420363
NEG -83,2 %POS 23,3 %POS 108,1 %NEG -8,8 %NEG -51,4 %POS 15,7 % -
 
Kontantstrøm-5011.04230539338-7100
NEG -148,1 %POS 3 373,3 %NEG -94,4 %POS 59,5 %POS 147,6 % - -
 
Kassebeholdning7091.508652845412202991
NEG -53,0 %POS 131,3 %NEG -22,8 %POS 105,1 %POS 104,0 %NEG -79,6 % -
 
Sum egenkapital550574233798704581295
NEG -4,2 %POS 146,4 %NEG -70,8 %POS 13,4 %POS 21,2 %POS 96,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.9089593655151251960
NEG -99,0 %NEG -162,7 %POS 29,1 %NEG -312,0 %POS 36,2 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.