Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 0 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ad-venture AS 100,00% - -
 
Charlies Kebab Akhtar AS 24,44% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ad-venture AS - nan% - - nan%
 
Charlies Kebab Akhtar AS -94 -4 700,00% - -94 -4 700,00%
 
TOTALT: Alle selskap -94 -4 700,00% - -94 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ad-venture AS - - -
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -
 
  -30,00% -
 
  -50,00% -
 
  -70,00% -
 
  -100,00% -

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat0000-1-12-8-6
- - - POS 100,0 %POS 91,7 %NEG -50,0 %NEG -33,3 % -
 
Driftsresultat0000-1-12-8-6
- - - POS 100,0 %POS 91,7 %NEG -50,0 %NEG -33,3 % -
 
Kontantstrøm-588-1.034-391-73087720
POS 43,1 %NEG -2 551,3 %NEG -4 000,0 %POS 100,1 %NEG -939,1 %POS 20,8 % - -
 
Kassebeholdning103441493121120463249392
NEG -76,6 %NEG -10,5 %POS 307,4 %POS 0,8 %NEG -74,1 %POS 85,9 %NEG -36,5 % -
 
Sum egenkapital-519-397574613550473387373
NEG -30,7 %NEG -169,2 %NEG -6,4 %POS 11,5 %POS 16,3 %POS 22,2 %POS 3,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.