Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 222 760 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 17 753 8 507 196 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (26,06%) Kontantstrøm fra drift (-142,74%)
Resultat før skatt (148,15%) Kassebeholdning (-29,09%)
Driftsresultat (156,79%) Driftsinntekter (-64,03%)
Sum egenkapital (20 100,00%) Bruttomargin (-67,65%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Adapt Lister AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Adapt Lister AS 200 42,46% - 200 42,46%
 
TOTALT: Alle selskap 200 42,46% - 200 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Adapt Lister AS 200 - 200
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 200
 
  -30,00% 200
 
  -50,00% 200
 
  -70,00% 200
 
  -100,00% 200

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4193046752405851.1041.622379
POS 37,8 %NEG -55,0 %POS 181,3 %NEG -59,0 %NEG -47,0 %NEG -31,9 %POS 328,0 % -
 
Bruttomargin3922475972184428891.546307
POS 58,7 %NEG -58,6 %POS 173,9 %NEG -50,7 %NEG -50,3 %NEG -42,5 %POS 403,6 % -
 
EBITDA resultat95-120-14428-16423696129
POS 179,2 %POS 16,7 %NEG -614,3 %POS 117,1 %NEG -813,0 %NEG -96,7 %POS 439,5 % -
 
Driftsresultat57-158-15712-1843692124
POS 136,1 %NEG -0,6 %NEG -1 408,3 %POS 106,5 %NEG -6 233,3 %NEG -99,6 %POS 458,1 % -
 
Kontantstrøm-1159119085-265316360
NEG -226,4 %NEG -52,1 %POS 123,5 %POS 132,1 %NEG -954,8 %NEG -95,1 % - -
 
Kassebeholdning381536212338323377194
NEG -75,2 %POS 146,8 %NEG -49,6 %POS 223,7 %NEG -88,2 %NEG -14,3 %POS 94,3 % -
 
Sum egenkapital-82-13823224219354354119
POS 40,6 %NEG -700,0 %NEG -89,7 %POS 2,3 %NEG -38,1 % - POS 197,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000010
- - - - - POS 100,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.