Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 648 445 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 945 647 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (664,71%) EBITDA (-35,71%)
Driftsinntekter (100%) Resultat før skatt (-35,71%)
Bruttomargin (100%) Driftsresultat (-35,71%)
Kassebeholdning (-92,69%)
Sum egenkapital (-2,68%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Adepto AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Adepto AS 870 66,41% - 870 66,41%
 
TOTALT: Alle selskap 870 66,41% - 870 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Adepto AS 870 - 870
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 870
 
  -30,00% 870
 
  -50,00% 870
 
  -70,00% 870
 
  -100,00% 870

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-16-11-17-39-24-45-21-3
NEG -45,5 %POS 35,3 %POS 56,4 %NEG -62,5 %POS 46,7 %NEG -114,3 %NEG -600,0 % -
 
Driftsresultat-16-11-17-39-24-45-21-3
NEG -45,5 %POS 35,3 %POS 56,4 %NEG -62,5 %POS 46,7 %NEG -114,3 %NEG -600,0 % -
 
Kontantstrøm15-144330-1.2287670
POS 207,1 %NEG -450,0 %NEG -87,9 %POS 100%POS 100,0 %NEG -260,1 % - -
 
Kassebeholdning2352202342302092094014
POS 6,8 %NEG -6,0 %POS 1,7 %POS 10,0 % - NEG -47,9 %POS 9 925,0 % -
 
Sum egenkapital908924934948922948868868
NEG -1,7 %NEG -1,1 %NEG -1,5 %POS 2,8 %NEG -2,7 %POS 9,2 % - -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.