Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aditro Shared Services AS 100,00% 864 538 60,59%
 
TOTALT: Alle selskap   864 538 60,59%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aditro Shared Services AS 17 098 77,54% 864 16 234 76,62%
 
TOTALT: Alle selskap 17 098 77,54% 864 16 234 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aditro Shared Services AS 17 098 864 16 234
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
864 -10,00% 17 012
 
  -30,00% 16 839
 
  -50,00% 16 666
 
  -70,00% 16 493
 
  -100,00% 16 234

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter29.985225.336212.612205.898206.004203.307193.146183.013
NEG -86,7 %POS 6,0 %POS 3,3 %NEG -0,1 %POS 1,3 %POS 5,3 %POS 5,5 % -
 
Bruttomargin27.728187.643172.893174.067177.729176.662170.710161.202
NEG -85,2 %POS 8,5 %NEG -0,7 %NEG -2,1 %POS 0,6 %POS 3,5 %POS 5,9 % -
 
EBITDA resultat-913.2345.42833.98036.63939.48836.25429.775
NEG -100,1 %POS 143,8 %NEG -84,0 %NEG -7,3 %NEG -7,2 %POS 8,9 %POS 21,8 % -
 
Driftsresultat-89711.0123.14630.80533.69036.12032.96326.794
NEG -108,1 %POS 250,0 %NEG -89,8 %NEG -8,6 %NEG -6,7 %POS 9,6 %POS 23,0 % -
 
Kontantstrøm-3.47836.894-1.56993.3933.1836.0448.1580
NEG -109,4 %POS 2 451,4 %NEG -101,7 %POS 2 834,1 %NEG -47,3 %NEG -25,9 % - -
 
Kassebeholdning04424334357263
NEG -100,0 %POS 83,3 %NEG -27,3 %NEG -23,3 %NEG -24,6 %POS 119,2 %POS 766,7 % -
 
Sum egenkapital19.05619.34953.16250.229106.53881.69159.16236.018
NEG -1,5 %NEG -63,6 %POS 5,8 %NEG -52,9 %POS 30,4 %POS 38,1 %POS 64,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000011.1946.5384.9652.755
- - - POS 100,0 %NEG -71,2 %NEG -31,7 %NEG -80,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.