Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 732 418 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 59 548 15 370 1 635 500 22 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (88,54%) Kontantstrøm fra drift (-4 210,34%)
Resultat før skatt (74,10%) Kassebeholdning (-57,45%)
Driftsresultat (86,69%) Sum egenkapital (-26,00%)
Driftsinntekter (53,82%)
Bruttomargin (77,49%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Adjuvante AS 100,00% 48 48 -
 
Loax AS 22,00% - 82 -100,00%
Datahjelpen AS 20,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   48 66 -27,32%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Adjuvante AS 4 170 94,71% 48 4 122 94,65%
 
Loax AS 396 79,36% - 396 79,36%
Datahjelpen AS
 
TOTALT: Alle selskap 4 566 93,15% 48 4 518 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Adjuvante AS 4 170 48 4 122
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
48 -10,00% 4 165
 
  -30,00% 4 156
 
  -50,00% 4 146
 
  -70,00% 4 136
 
  -100,00% 4 122

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.1375948109321.029286455346
POS 91,4 %NEG -26,7 %NEG -13,1 %NEG -9,4 %POS 259,8 %NEG -37,1 %POS 31,5 % -
 
Bruttomargin986481636672858282426217
POS 105,0 %NEG -24,4 %NEG -5,4 %NEG -21,7 %POS 204,3 %NEG -33,8 %POS 96,3 % -
 
EBITDA resultat325-592-1582132353028
POS 650,8 %NEG -3 050,0 %POS 101,3 %NEG -174,2 %NEG -9,4 %POS 683,3 %POS 7,1 % -
 
Driftsresultat325-592-15817023530-50
POS 650,8 %NEG -3 050,0 %POS 101,3 %NEG -192,9 %NEG -27,7 %POS 683,3 %POS 160,0 % -
 
Kontantstrøm1.877123-145-13526438470
POS 1 426,0 %POS 184,8 %NEG -7,4 %NEG -151,1 %POS 594,7 %NEG -19,1 % - -
 
Kassebeholdning2.05411877274347894223
POS 1 640,7 %POS 53,2 %NEG -71,9 %NEG -21,0 %POS 289,9 %POS 111,9 %POS 82,6 % -
 
Sum egenkapital5.83839888820750183191
POS 14 869,2 %NEG -55,7 % - NEG -57,5 %POS 314,0 %NEG -72,7 %NEG -4,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000713109136
- - - POS 100,0 %POS 46,2 %POS 88,1 %POS 19,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.