Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 500 919 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
221 200 175 027 25 192 714 500 365 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 526,51%)
Resultat før skatt (1 200,00%)
Driftsresultat (1 245,00%)
Kontantstrøm fra drift (598,91%)
Kassebeholdning (6 600,00%)
Sum egenkapital (1 010,87%)
Driftsinntekter (220,47%)
Bruttomargin (214,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Adlers Bilsalg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Adlers Bilsalg AS 1 022 68,27% - 1 022 68,27%
 
TOTALT: Alle selskap 1 022 68,27% - 1 022 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Adlers Bilsalg AS 1 022 - 1 022
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 022
 
  -30,00% 1 022
 
  -50,00% 1 022
 
  -70,00% 1 022
 
  -100,00% 1 022

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter1.7868801.263962107
POS 103,0 %NEG -30,3 %POS 31,3 %POS 799,1 % -
 
Bruttomargin930685842390107
POS 35,8 %NEG -18,6 %POS 115,9 %POS 264,5 % -
 
EBITDA resultat-1641322221399
NEG -1 361,5 %NEG -94,1 %POS 4,2 %POS 115,2 % -
 
Driftsresultat-187-420518593
NEG -4 575,0 %NEG -102,0 %POS 10,8 %POS 98,9 % -
 
Kontantstrøm-33-34-2654670
POS 2,9 %POS 87,2 %NEG -156,7 % - -
 
Kassebeholdning7-37-9436939
POS 118,9 %POS 60,6 %NEG -125,5 %POS 846,2 % -
 
Sum egenkapital19736637222491
NEG -46,2 %NEG -1,6 %POS 66,1 %POS 146,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0233086
POS 100,0 %POS 23,3 %NEG -275,0 %NEG -33,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.