Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 4 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 661 966 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
482 000 1 287 041 194 425 5 045 500 1 653 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Admar AS 100,00% 39 288 -86,46%
 
TOTALT: Alle selskap   39 288 -86,46%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Admar AS -928 -8,53% 39 -967 -8,92%
 
TOTALT: Alle selskap -928 -8,53% 39 -967 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Admar AS -928 39 -967
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
39 -10,00% -932
 
  -30,00% -940
 
  -50,00% -948
 
  -70,00% -955
 
  -100,00% -967

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter22.42523.13316.49913.2461.4232.0771.470
NEG -3,1 %POS 40,2 %POS 24,6 %POS 830,9 %NEG -31,5 %POS 41,3 % -
 
Bruttomargin11.63714.05615.1616.1544261.200413
NEG -17,2 %NEG -7,3 %POS 146,4 %POS 1 344,6 %NEG -64,5 %POS 190,6 % -
 
EBITDA resultat-1.7555052.459103-1.931-240-388
NEG -447,5 %NEG -79,5 %POS 2 287,4 %POS 105,3 %NEG -704,6 %POS 38,1 % -
 
Driftsresultat-2.2542102.37793-1.931-240-388
NEG -1 173,3 %NEG -91,2 %POS 2 455,9 %POS 104,8 %NEG -704,6 %POS 38,1 % -
 
Kontantstrøm987995739298-40-890
NEG -0,8 %POS 34,6 %POS 148,0 %POS 845,0 %POS 55,1 % - -
 
Kassebeholdning5736658462427161
NEG -13,8 %POS 691,7 %POS 35,5 %POS 1 450,0 %NEG -85,2 %NEG -83,2 % -
 
Sum egenkapital-1.762237222-2.072-2.408-422-176
NEG -843,5 %POS 6,8 %POS 110,7 %POS 14,0 %NEG -470,6 %NEG -139,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld2172900000
NEG -648,3 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.