Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 36 977 973 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 12 467 630 2 363 342 20 282 000 1 865 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (51,45%)
Resultat før skatt (40,10%)
Driftsresultat (54,90%)
Kontantstrøm fra drift (7,44%)
Kassebeholdning (27,14%)
Sum egenkapital (25,09%)
Driftsinntekter (25,03%)
Bruttomargin (29,76%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Admincontrol AS 100,00% 1 369 3 399 -59,72%
 
Admincontrol AS 0,21% 1 369 3 399 -59,72%
 
TOTALT: Alle selskap   1 369 3 406 -59,81%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Admincontrol AS 2 358 0,85% 1 369 989 0,36%
 
Admincontrol AS 2 358 0,85% 1 369 989 0,36%
 
TOTALT: Alle selskap 4 716 0,85% 2 738 1 978 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Admincontrol AS 2 358 1 369 989
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 369 -10,00% 2 221
 
  -30,00% 1 947
 
  -50,00% 1 674
 
  -70,00% 1 400
 
  -100,00% 989

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter184.799144.881110.92885.62166.10856.63138.25725.115
POS 27,6 %POS 30,6 %POS 29,6 %POS 29,5 %POS 16,7 %POS 48,0 %POS 52,3 % -
 
Bruttomargin141.703110.60370.12765.99953.31247.04733.43022.615
POS 28,1 %POS 57,7 %POS 6,3 %POS 23,8 %POS 13,3 %POS 40,7 %POS 47,8 % -
 
EBITDA resultat38.65931.0204.55819.54915.32714.1528.5368.574
POS 24,6 %POS 580,6 %NEG -76,7 %POS 27,5 %POS 8,3 %POS 65,8 %NEG -0,4 % -
 
Driftsresultat35.05227.41751516.10612.73012.8167.8678.161
POS 27,8 %POS 5 223,7 %NEG -96,8 %POS 26,5 %NEG -0,7 %POS 62,9 %NEG -3,6 % -
 
Kontantstrøm58.59493.06047.39028.64425.2049.2533.5550
NEG -37,0 %POS 96,4 %POS 65,4 %POS 13,6 %POS 172,4 %POS 160,3 % - -
 
Kassebeholdning115.85498.39335.02014.48214.1549.8068.30310.431
POS 17,7 %POS 181,0 %POS 141,8 %POS 2,3 %POS 44,3 %POS 18,1 %NEG -20,4 % -
 
Sum egenkapital2.3422.7832.86615.9622.3303.9394.0024.300
NEG -15,8 %NEG -2,9 %NEG -82,0 %POS 585,1 %NEG -40,8 %NEG -1,6 %NEG -6,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00015.3472.245000
- - POS 100,0 %NEG -583,6 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.