Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 738 616 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 616 1 738 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (11,76%) Kontantstrøm fra drift (-2,41%)
Resultat før skatt (8,33%) Kassebeholdning (-1,73%)
Driftsresultat (11,76%) Sum egenkapital (-0,32%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Adt Holding AS 100,00% - -
 
Asbjørn Dahlen Transport AS 100,00% - - -
Adt Eiendom AS 100,00% 130 -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Adt Holding AS 3 383 81,38% - 3 383 81,38%
 
Asbjørn Dahlen Transport AS 4 653 64,75% - 4 653 64,75%
Adt Eiendom AS -647 -7,00% 130 -777 -8,53%
 
TOTALT: Alle selskap 7 389 35,90% 130 7 259 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Adt Holding AS 3 383 - 3 383
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 383
 
  -30,00% 3 383
 
  -50,00% 3 383
 
  -70,00% 3 383
 
  -100,00% 3 383

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-14-250
POS 44,0 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat-14-250
POS 44,0 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm230350
POS 557,1 % - -
 
Kassebeholdning234530
POS 4 580,0 %NEG -83,3 % -
 
Sum egenkapital3.4063.42130
NEG -0,4 %POS 11 303,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.