Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 114 212 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 421 233 43 479 1 649 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1,14%) Kontantstrøm fra drift (-80,35%)
Resultat før skatt (1,12%) Kassebeholdning (-53,24%)
Driftsresultat (1,14%) Sum egenkapital (-80,92%)
Driftsinntekter (3,80%)
Bruttomargin (3,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Adtraction Marketing AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Adtraction Marketing AS 91 1,74% - 91 1,74%
 
TOTALT: Alle selskap 91 1,74% - 91 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Adtraction Marketing AS 91 - 91
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 91
 
  -30,00% 91
 
  -50,00% 91
 
  -70,00% 91
 
  -100,00% 91

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter5.7634.0012.6461.633
POS 44,0 %POS 51,2 %POS 62,0 % -
 
Bruttomargin5.7634.0012.6461.633
POS 44,0 %POS 51,2 %POS 62,0 % -
 
EBITDA resultat1.65195282596
POS 73,4 %POS 1 061,0 %NEG -86,2 % -
 
Driftsresultat1.65195282596
POS 73,4 %POS 1 061,0 %NEG -86,2 % -
 
Kontantstrøm1.413585-2170
POS 141,5 %POS 369,6 % - -
 
Kassebeholdning1.950778439720
POS 150,6 %POS 77,2 %NEG -39,0 % -
 
Sum egenkapital1.2001.244537479
NEG -3,5 %POS 131,7 %POS 12,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld000200
- - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.