Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 423 801 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 174 425 518 877 10 662 500 68 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advantek Engineering AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Advantek Digital AS 95,00% ●●●● ●●●● -33,57%
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● -85,12%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advantek Engineering AS 268 1,21% 40 ●●●● ●●●●
 
Advantek Digital AS 519 8,55% 188 ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 787 2,78% 228 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advantek Engineering AS 268 40 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
40 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●48.23164.66837.26113.895
●●●NEG -25,4 %POS 73,6 %POS 168,2 %POS 58,0 %
 
Bruttomargin●●●33.67850.37128.63513.895
●●●NEG -33,1 %POS 75,9 %POS 106,1 %POS 58,0 %
 
EBITDA resultat●●●4.2695.8473.5101.913
●●●NEG -27,0 %POS 66,6 %POS 83,5 %POS 175,3 %
 
Driftsresultat●●●4.2275.7913.5031.913
●●●NEG -27,0 %POS 65,3 %POS 83,1 %POS 175,3 %
 
Kontantstrøm●●●2.6275.4693.8232.160
●●●NEG -52,0 %POS 43,1 %POS 77,0 %POS 253,2 %
 
Kassebeholdning●●●2.9955.0098931.358
●●●NEG -40,2 %POS 460,9 %NEG -34,2 %POS 22,1 %
 
Sum egenkapital●●●2.6884.565100100
●●●NEG -41,1 %POS 4 465,0 % - -
 
Sum langsiktig gjeld●●●5570900
●●●POS 21,4 %POS 22,2 %POS 0,0 % -