Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 69 000 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 69 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (100%) EBITDA (-100,00%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-100,00%)
Sum egenkapital (0,00%) Driftsresultat (-100,00%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokat Einar Edin Eiendomsmegling AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokat Einar Edin Eiendomsmegling AS 102 73,91% - 102 73,91%
 
TOTALT: Alle selskap 102 73,91% - 102 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokat Einar Edin Eiendomsmegling AS 102 - 102
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 102
 
  -30,00% 102
 
  -50,00% 102
 
  -70,00% 102
 
  -100,00% 102

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter5000075500232
POS 100% - - NEG -100,0 %POS 100% - NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin5000075500232
POS 100% - - NEG -100,0 %POS 100% - NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat50-10-6730-104-35198
POS 5 100,0 %NEG %POS 100,0 %NEG -100,8 %POS 801,9 %NEG -197,1 %NEG -117,7 % -
 
Driftsresultat50-10-6730-141-72161
POS 5 100,0 %NEG %POS 100,0 %NEG -100,8 %POS 617,7 %NEG -95,8 %NEG -144,7 % -
 
Kontantstrøm01210-12218303170
NEG -100,0 %POS 100%POS 100,0 %NEG -777,8 %NEG -40,0 %NEG -90,5 % - -
 
Kassebeholdning00000364
- - - - NEG -100,0 %NEG -50,0 %POS 50,0 % -
 
Sum egenkapital5320-30-727-580-499
POS 2 550,0 %POS 100%POS 100,0 %NEG %POS 100,0 %NEG -25,3 %NEG -16,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0012112105890405
- POS 100,0 % - NEG %POS 100,0 %POS 35,6 %POS 77,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.