Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 010 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 125 589 43 767 841 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (123,40%) EBITDA (-66,97%)
Kassebeholdning (24,50%) Resultat før skatt (-65,74%)
Sum egenkapital (5,83%) Driftsresultat (-66,97%)
Driftsinntekter (5,27%)
Bruttomargin (5,27%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokatene Sveen AS 100,00% - -
 
Advokatkontoret Valdres Inkassobyrå AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokatene Sveen AS 1 126 60,21% - 1 126 60,21%
 
Advokatkontoret Valdres Inkassobyrå AS 297 84,86% - 297 84,86%
 
TOTALT: Alle selskap 1 423 64,10% - 1 423 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokatene Sveen AS 1 126 - 1 126
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 126
 
  -30,00% 1 126
 
  -50,00% 1 126
 
  -70,00% 1 126
 
  -100,00% 1 126

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter3.3652.7043.0262.3672.4852.1082.1582.256
POS 24,4 %NEG -10,6 %POS 27,8 %NEG -4,7 %POS 17,9 %NEG -2,3 %NEG -4,3 % -
 
Bruttomargin3.3652.7043.0262.3672.4852.1082.1582.256
POS 24,4 %NEG -10,6 %POS 27,8 %NEG -4,7 %POS 17,9 %NEG -2,3 %NEG -4,3 % -
 
EBITDA resultat53228343551978123-90
POS 1 800,0 %NEG -91,8 %POS 523,6 %NEG -72,1 %POS 2 362,5 %NEG -93,5 %POS 236,7 % -
 
Driftsresultat53228343551978123-90
POS 1 800,0 %NEG -91,8 %POS 523,6 %NEG -72,1 %POS 2 362,5 %NEG -93,5 %POS 236,7 % -
 
Kontantstrøm133-301254961211631380
POS 144,2 %NEG -218,5 %POS 164,6 %NEG -20,7 %NEG -25,8 %POS 18,1 % - -
 
Kassebeholdning145939583761228267
POS 55,9 %NEG -2,1 %POS 14,5 %POS 9,2 %NEG -37,7 %POS 48,8 %POS 22,4 % -
 
Sum egenkapital850460348146121-18-4-119
POS 84,8 %POS 32,2 %POS 138,4 %POS 20,7 %POS 772,2 %NEG -350,0 %POS 96,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld357534152280408531654
POS 53,3 %NEG -120,6 %POS 77,6 %POS 45,7 %POS 31,4 %POS 23,2 %POS 18,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.