Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 919 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 119 301 32 014 768 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokatene Sveen AS 100,00% - -
 
Advokatkontoret Valdres Inkassobyrå AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokatene Sveen AS 1 064 63,03% - 1 064 63,03%
 
Advokatkontoret Valdres Inkassobyrå AS 179 86,89% - 179 86,89%
 
TOTALT: Alle selskap 1 243 65,63% - 1 243 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokatene Sveen AS 1 064 - 1 064
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 064
 
  -30,00% 1 064
 
  -50,00% 1 064
 
  -70,00% 1 064
 
  -100,00% 1 064

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.7043.0262.3672.4852.1082.1582.2562.212
NEG -10,6 %POS 27,8 %NEG -4,7 %POS 17,9 %NEG -2,3 %NEG -4,3 %POS 2,0 % -
 
Bruttomargin2.7043.0262.3672.4852.1082.1582.2562.212
NEG -10,6 %POS 27,8 %NEG -4,7 %POS 17,9 %NEG -2,3 %NEG -4,3 %POS 2,0 % -
 
EBITDA resultat28343551978123-90-148
NEG -91,8 %POS 523,6 %NEG -72,1 %POS 2 362,5 %NEG -93,5 %POS 236,7 %POS 39,2 % -
 
Driftsresultat28343551978123-90-148
NEG -91,8 %POS 523,6 %NEG -72,1 %POS 2 362,5 %NEG -93,5 %POS 236,7 %POS 39,2 % -
 
Kontantstrøm-301254961211631381230
NEG -218,5 %POS 164,6 %NEG -20,7 %NEG -25,8 %POS 18,1 %POS 12,2 % - -
 
Kassebeholdning93958376122826756
NEG -2,1 %POS 14,5 %POS 9,2 %NEG -37,7 %POS 48,8 %POS 22,4 %POS 19,6 % -
 
Sum egenkapital460348146121-18-4-119-27
POS 32,2 %POS 138,4 %POS 20,7 %POS 772,2 %NEG -350,0 %POS 96,6 %NEG -340,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld7534152280408531654777
NEG -120,6 %POS 77,6 %POS 45,7 %POS 31,4 %POS 23,2 %POS 18,8 %POS 15,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.