Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 016 986 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 223 315 62 671 731 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (0,19%) EBITDA (-59,18%)
Kassebeholdning (30,58%) Resultat før skatt (-57,29%)
Sum egenkapital (4,14%) Driftsresultat (-59,18%)
Driftsinntekter (-9,04%)
Bruttomargin (-7,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokatfirmaet Eriksen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokatfirmaet Eriksen AS 1 357 55,23% - 1 357 55,23%
 
TOTALT: Alle selskap 1 357 55,23% - 1 357 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokatfirmaet Eriksen AS 1 357 - 1 357
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 357
 
  -30,00% 1 357
 
  -50,00% 1 357
 
  -70,00% 1 357
 
  -100,00% 1 357

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter5.8014.3114.5991.590
POS 34,6 %NEG -6,3 %POS 189,2 % -
 
Bruttomargin5.6464.1414.4621.027
POS 36,3 %NEG -7,2 %POS 334,5 % -
 
EBITDA resultat729-3962-100
POS 24 400,0 %NEG -100,3 %POS 1 062,0 % -
 
Driftsresultat729-3962-100
POS 24 400,0 %NEG -100,3 %POS 1 062,0 % -
 
Kontantstrøm911-1.0158620
POS 189,8 %NEG -217,7 % - -
 
Kassebeholdning844123893276
POS 586,2 %NEG -86,2 %POS 223,6 % -
 
Sum egenkapital1.024680686-25
POS 50,6 %NEG -0,9 %POS 2 844,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.