Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 443 205 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 66 000 18 205 331 000 28 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokatfirmaet Lindstrøm AS 100,00% 10 8 25,00%
 
TOTALT: Alle selskap   10 8 25,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokatfirmaet Lindstrøm AS 651 62,48% 10 641 62,11%
 
TOTALT: Alle selskap 651 62,48% 10 641 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokatfirmaet Lindstrøm AS 651 10 641
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
10 -10,00% 650
 
  -30,00% 648
 
  -50,00% 646
 
  -70,00% 644
 
  -100,00% 641

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.5331.4001.5871.398
POS 9,5 %NEG -11,8 %POS 13,5 % -
 
Bruttomargin1.5331.4001.5871.398
POS 9,5 %NEG -11,8 %POS 13,5 % -
 
EBITDA resultat51255059
POS 104,0 %NEG -50,0 %NEG -15,3 % -
 
Driftsresultat30114054
POS 172,7 %NEG -72,5 %NEG -25,9 % -
 
Kontantstrøm-138384000
NEG -463,2 %NEG -90,5 % - -
 
Kassebeholdning424566604206
NEG -25,1 %NEG -6,3 %POS 193,2 % -
 
Sum egenkapital503480470440
POS 4,8 %POS 2,1 %POS 6,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0034
- POS 100,0 %POS 25,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.