Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 309 801 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 75 863 19 438 214 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokatfirmaet Øverås AS 100,00% 3 3 -
 
Advokatfellesskapet Centrum AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   3 3 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokatfirmaet Øverås AS 52 10,81% 3 49 10,25%
 
Advokatfellesskapet Centrum AS 227 84,07% - 227 84,07%
 
TOTALT: Alle selskap 279 37,15% 3 276 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokatfirmaet Øverås AS 52 3 49
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 -10,00% 52
 
  -30,00% 51
 
  -50,00% 51
 
  -70,00% 50
 
  -100,00% 49

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter1.2881.4351.3901.129255
NEG -10,2 %POS 3,2 %POS 23,1 %POS 342,7 % -
 
Bruttomargin1.2881.4351.3901.129255
NEG -10,2 %POS 3,2 %POS 23,1 %POS 342,7 % -
 
EBITDA resultat34-115146
POS 409,1 %NEG -320,0 %NEG -64,3 %POS 133,3 % -
 
Driftsresultat33-15095
POS 320,0 %NEG %NEG -100,0 %POS 80,0 % -
 
Kontantstrøm-258456260
NEG -129,8 %POS 50,0 %POS 115,4 % - -
 
Kassebeholdning409984271
NEG -59,6 %POS 17,9 %POS 211,1 %POS 2 600,0 % -
 
Sum egenkapital218262827
POS 162,5 %NEG -69,2 %NEG -7,1 %POS 3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld4275000
POS 44,0 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.