Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 951 630 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 563 082 203 548 4 689 000 496 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (9,11%) EBITDA (-14,35%)
Resultat før skatt (-14,04%)
Driftsresultat (-14,16%)
Kontantstrøm fra drift (-6,68%)
Sum egenkapital (-5,05%)
Driftsinntekter (-8,80%)
Bruttomargin (-8,80%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA 100,00% - -
 
3e Invest AS 100,00% - - -
Valldalhagen AS 100,00% - - -
Evpaw Invest AS 100,00% - - -
Duo Holdings AS 100,00% - - -
 
Tratec Aanestad AS 100,00% - - -
Reinhartsen Seafood AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA 13 772 69,37% - 13 772 69,37%
 
3e Invest AS -235 -3,21% - -235 -3,21%
Valldalhagen AS -232 -3,17% - -232 -3,17%
Evpaw Invest AS -237 -3,24% - -237 -3,24%
Duo Holdings AS 313 920 99,99% - 313 920 99,99%
 
Tratec Aanestad AS - - - - -
Reinhartsen Seafood AS 30 83,33% - 30 83,33%
 
TOTALT: Alle selskap 327 018 91,91% - 327 018 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA 13 772 - 13 772
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 13 772
 
  -30,00% 13 772
 
  -50,00% 13 772
 
  -70,00% 13 772
 
  -100,00% 13 772

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter40.58834.94330.85027.20626.41030.21229.76629.751
POS 16,2 %POS 13,3 %POS 13,4 %POS 3,0 %NEG -12,6 %POS 1,5 %POS 0,1 % -
 
Bruttomargin40.58834.94330.85027.20626.41030.21229.76629.751
POS 16,2 %POS 13,3 %POS 13,4 %POS 3,0 %NEG -12,6 %POS 1,5 %POS 0,1 % -
 
EBITDA resultat21.58916.36515.13111.44811.77314.51013.10312.823
POS 31,9 %POS 8,2 %POS 32,2 %NEG -2,8 %NEG -18,9 %POS 10,7 %POS 2,2 % -
 
Driftsresultat21.45416.28115.03711.35611.65814.39412.98012.709
POS 31,8 %POS 8,3 %POS 32,4 %NEG -2,6 %NEG -19,0 %POS 10,9 %POS 2,1 % -
 
Kontantstrøm22.15714.30014.54911.98913.84413.24413.4630
POS 54,9 %NEG -1,7 %POS 21,4 %NEG -13,4 %POS 4,5 %NEG -1,6 % - -
 
Kassebeholdning10.4216.2566.9336.2795.7266.7246.6776.292
POS 66,6 %NEG -9,8 %POS 10,4 %POS 9,7 %NEG -14,8 %POS 0,7 %POS 6,1 % -
 
Sum egenkapital15.59611.62210.2099.0058.98812.01010.67210.468
POS 34,2 %POS 13,8 %POS 13,4 %POS 0,2 %NEG -25,2 %POS 12,5 %POS 1,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.