Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 532 281 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 781 2 531 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (42,42%) Resultat før skatt (-75,90%)
Driftsresultat (42,42%) Kontantstrøm fra drift (-76,26%)
Driftsinntekter (100%) Kassebeholdning (-48,04%)
Bruttomargin (100%) Sum egenkapital (-0,76%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aeb Holding & Co AS 100,00% - -
 
Energima Gruppen AS 1,20% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aeb Holding & Co AS 5 072 99,14% - 5 072 99,14%
 
Energima Gruppen AS 401 180 94,04% - 401 180 94,04%
 
TOTALT: Alle selskap 406 252 94,10% - 406 252 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aeb Holding & Co AS 5 072 - 5 072
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 072
 
  -30,00% 5 072
 
  -50,00% 5 072
 
  -70,00% 5 072
 
  -100,00% 5 072

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015
Driftsinntekter00000
- - - - -
 
Bruttomargin00000
- - - - -
 
EBITDA resultat-26-17-11-8-3
NEG -52,9 %NEG -54,5 %NEG -37,5 %NEG -166,7 % -
 
Driftsresultat-26-17-11-8-3
NEG -52,9 %NEG -54,5 %NEG -37,5 %NEG -166,7 % -
 
Kontantstrøm55295085400
NEG -41,9 %POS 11,2 %POS 0,0 % - -
 
Kassebeholdning1.0551.1008903636
NEG -4,1 %POS 23,6 %POS 2 372,2 % - -
 
Sum egenkapital1.0291.1741.15966127
NEG -12,4 %POS 1,3 %POS 75,3 %POS 2 348,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.