Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 082 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 521 4 562 1 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aegir Havbruk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aegir Havbruk AS -54 -1 350,00% - -54 -1 350,00%
 
TOTALT: Alle selskap -54 -1 350,00% - -54 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aegir Havbruk AS -54 - -54
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -54
 
  -30,00% -54
 
  -50,00% -54
 
  -70,00% -54
 
  -100,00% -54

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter71191.362824121624600428
POS 273,7 %NEG -98,6 %POS 65,3 %POS 581,0 %NEG -80,6 %POS 4,0 %POS 40,2 % -
 
Bruttomargin71191.362824121624600428
POS 273,7 %NEG -98,6 %POS 65,3 %POS 581,0 %NEG -80,6 %POS 4,0 %POS 40,2 % -
 
EBITDA resultat-63-469467198-185-242776
POS 86,6 %NEG -200,4 %POS 135,9 %POS 207,0 %POS 23,6 %NEG -414,3 %POS 1 183,3 % -
 
Driftsresultat-85-491445176-207-26455-25
POS 82,7 %NEG -210,3 %POS 152,8 %POS 185,0 %POS 21,6 %NEG -580,0 %POS 320,0 % -
 
Kontantstrøm-88-67269097-1313-60
POS 86,9 %NEG -197,4 %POS 611,3 %POS 174,0 %NEG -4 466,7 %POS 150,0 % - -
 
Kassebeholdning6515282313235166162168
NEG -57,2 %NEG -81,5 %POS 523,5 %POS 277,1 %NEG -78,9 %POS 2,5 %NEG -3,6 % -
 
Sum egenkapital7215664118817224483426
NEG -53,8 %NEG -75,7 %POS 241,0 %POS 1 005,9 %NEG -92,4 %NEG -53,6 %POS 13,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.