Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 178 219 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 260 2 959 74 000 96 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aentreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aentreprenør AS 135 71,05% - 135 71,05%
 
TOTALT: Alle selskap 135 71,05% - 135 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aentreprenør AS 135 - 135
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 135
 
  -30,00% 135
 
  -50,00% 135
 
  -70,00% 135
 
  -100,00% 135

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter26912543523220086
POS 115,2 %NEG -71,3 %POS 87,5 %POS 16,0 %POS 132,6 % -
 
Bruttomargin2311173436515982
POS 97,4 %NEG -65,9 %POS 427,7 %NEG -59,1 %POS 93,9 % -
 
EBITDA resultat1421862-59-155
POS 688,9 %NEG -71,0 %POS 205,1 %NEG -5 800,0 %NEG -101,8 % -
 
Driftsresultat109-2310-132-450
POS 573,9 %NEG -330,0 %POS 107,6 %NEG -3 200,0 %NEG -108,0 % -
 
Kontantstrøm141-4-98352-1220
POS 3 625,0 %POS 95,9 %NEG -127,8 %POS 388,5 % - -
 
Kassebeholdning103121511385195
POS 758,3 %NEG -20,0 %NEG -86,7 %POS 32,9 %NEG -56,4 % -
 
Sum egenkapital129255140173176
POS 416,0 %NEG -51,0 %POS 27,5 %NEG -76,9 %NEG -1,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld-5100023
POS 100% - - POS 100,0 %POS 33,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.