Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 64 081 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 640 1 335 60 000 106

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aentreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aentreprenør AS 131 69,31% - 131 69,31%
 
TOTALT: Alle selskap 131 69,31% - 131 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aentreprenør AS 131 - 131
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 131
 
  -30,00% 131
 
  -50,00% 131
 
  -70,00% 131
 
  -100,00% 131

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter12543523220086
NEG -71,3 %POS 87,5 %POS 16,0 %POS 132,6 % -
 
Bruttomargin1173436515982
NEG -65,9 %POS 427,7 %NEG -59,1 %POS 93,9 % -
 
EBITDA resultat1862-59-155
NEG -71,0 %POS 205,1 %NEG -5 800,0 %NEG -101,8 % -
 
Driftsresultat-2310-132-450
NEG -330,0 %POS 107,6 %NEG -3 200,0 %NEG -108,0 % -
 
Kontantstrøm-4-98352-1220
POS 95,9 %NEG -127,8 %POS 388,5 % - -
 
Kassebeholdning121511385195
NEG -20,0 %NEG -86,7 %POS 32,9 %NEG -56,4 % -
 
Sum egenkapital255140173176
NEG -51,0 %POS 27,5 %NEG -76,9 %NEG -1,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00023
- - POS 100,0 %POS 33,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.