Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 255 363 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
16 000 96 288 36 575 826 500 1 280 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (34,41%)
Resultat før skatt (67,37%)
Driftsresultat (56,78%)
Kontantstrøm fra drift (377,87%)
Kassebeholdning (377,78%)
Sum egenkapital (35,91%)
Driftsinntekter (32,45%)
Bruttomargin (18,80%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aero-tec AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aero-tec AS 1 162 68,47% - 1 162 68,47%
 
TOTALT: Alle selskap 1 162 68,47% - 1 162 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aero-tec AS 1 162 - 1 162
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 162
 
  -30,00% 1 162
 
  -50,00% 1 162
 
  -70,00% 1 162
 
  -100,00% 1 162

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.2651.361826892281459650
NEG -7,1 %POS 64,8 %NEG -7,4 %POS 217,4 %NEG -38,8 %NEG -29,4 % -
 
Bruttomargin1.1341.206777828223354633
NEG -6,0 %POS 55,2 %NEG -6,2 %POS 271,3 %NEG -37,0 %NEG -44,1 % -
 
EBITDA resultat261379347278-7947128
NEG -31,1 %POS 9,2 %POS 24,8 %POS 451,9 %NEG -268,1 %NEG -63,3 % -
 
Driftsresultat57182243181-158-1375
NEG -68,7 %NEG -25,1 %POS 34,3 %POS 214,6 %NEG -1 115,4 %NEG -117,3 % -
 
Kontantstrøm1531305843397050
POS 17,7 %NEG -77,7 %POS 72,3 %POS 384,3 %POS 1 300,0 % - -
 
Kassebeholdning152043771969195174
NEG -92,6 %NEG -45,9 %POS 92,3 %POS 115,4 %NEG -4,2 %NEG -45,4 % -
 
Sum egenkapital670650515340214342352
POS 3,1 %POS 26,2 %POS 51,5 %POS 58,9 %NEG -37,4 %NEG -2,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld43652316322015
NEG -738,5 %POS 83,5 %NEG -10 433,3 %POS 98,6 %NEG -21 900,0 %POS 80,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.