Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 648 856 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
30 000 111 288 13 068 204 500 290 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (60,33%) EBITDA (-35,06%)
Resultat før skatt (-44,44%)
Driftsresultat (-44,14%)
Kontantstrøm fra drift (-37,05%)
Kassebeholdning (-47,52%)
Driftsinntekter (-29,79%)
Bruttomargin (-28,97%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aeromech AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aeromech AS 489 61,05% - 489 61,05%
 
TOTALT: Alle selskap 489 61,05% - 489 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aeromech AS 489 - 489
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 489
 
  -30,00% 489
 
  -50,00% 489
 
  -70,00% 489
 
  -100,00% 489

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter3.4612.7362.8333.0272.8933.5103.5913.717
POS 26,5 %NEG -3,4 %NEG -6,4 %POS 4,6 %NEG -17,6 %NEG -2,3 %NEG -3,4 % -
 
Bruttomargin1.0309141.2421.2841.6081.3851.5381.460
POS 12,7 %NEG -26,4 %NEG -3,3 %NEG -20,1 %POS 16,1 %NEG -9,9 %POS 5,3 % -
 
EBITDA resultat15878351317367237378367
POS 102,6 %NEG -77,8 %POS 10,7 %NEG -13,6 %POS 54,9 %NEG -37,3 %POS 3,0 % -
 
Driftsresultat15057326292347220364289
POS 163,2 %NEG -82,5 %POS 11,6 %NEG -15,9 %POS 57,7 %NEG -39,6 %POS 26,0 % -
 
Kontantstrøm-279-54425171217-6554460
POS 48,7 %NEG -316,7 %POS 253,5 %NEG -67,3 %POS 133,1 %NEG -246,9 % - -
 
Kassebeholdning2135029737326344791.098792
NEG -57,6 %NEG -48,4 %POS 32,9 %POS 15,5 %POS 32,4 %NEG -56,4 %POS 38,6 % -
 
Sum egenkapital459337299562425179165893
POS 36,2 %POS 12,7 %NEG -46,8 %POS 32,2 %POS 137,4 %POS 8,5 %NEG -81,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.