Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 272 432 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 38 342 2 589 231 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (19,82%) Kontantstrøm fra drift (-38,64%)
Resultat før skatt (19,82%) Kassebeholdning (-22,71%)
Driftsresultat (19,82%) Driftsinntekter (-39,14%)
Sum egenkapital (6,07%) Bruttomargin (-39,14%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Af-prosjekt AS 100,00% - -
 
Prosjektgruppen Eiendom AS 20,00% - - -
Prosjektgruppen AS 18,14% - 1 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 0 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Af-prosjekt AS 437 43,57% - 437 43,57%
 
Prosjektgruppen Eiendom AS - - - - -
Prosjektgruppen AS 1 545 28,27% - 1 545 28,27%
 
TOTALT: Alle selskap 1 982 30,64% - 1 982 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Af-prosjekt AS 437 - 437
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 437
 
  -30,00% 437
 
  -50,00% 437
 
  -70,00% 437
 
  -100,00% 437

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.8501.7451.4441.3901.5491.4001.3601.324
POS 6,0 %POS 20,8 %POS 3,9 %NEG -10,3 %POS 10,6 %POS 2,9 %POS 2,7 % -
 
Bruttomargin1.8501.7441.4441.3901.5491.4001.3601.324
POS 6,1 %POS 20,8 %POS 3,9 %NEG -10,3 %POS 10,6 %POS 2,9 %POS 2,7 % -
 
EBITDA resultat638522279261327416393265
POS 22,2 %POS 87,1 %POS 6,9 %NEG -20,2 %NEG -21,4 %POS 5,9 %POS 48,3 % -
 
Driftsresultat638522279261327416393261
POS 22,2 %POS 87,1 %POS 6,9 %NEG -20,2 %NEG -21,4 %POS 5,9 %POS 50,6 % -
 
Kontantstrøm93366-1.155801992584370
NEG -74,6 %POS 131,7 %NEG -1 543,8 %NEG -59,8 %NEG -22,9 %NEG -41,0 % - -
 
Kassebeholdning152081471.2161.113908857306
NEG -92,8 %POS 41,5 %NEG -87,9 %POS 9,3 %POS 22,6 %POS 6,0 %POS 180,1 % -
 
Sum egenkapital7432592171131.4041.139840557
POS 186,9 %POS 19,4 %POS 92,0 %NEG -92,0 %POS 23,3 %POS 35,6 %POS 50,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld008004578
- POS 100,0 %NEG %POS 100,0 %POS 20,0 %POS 28,6 %POS 12,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.