Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 0 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100,00%) Resultat før skatt (-3,30%)
Driftsresultat (100,00%) Kontantstrøm fra drift (-5,32%)
Sum egenkapital (10,68%) Kassebeholdning (-60,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Afbj Holding AS 100,00% - -
 
Pv Arkitekter AS 20,00% 138 189 -26,98%
 
TOTALT: Alle selskap   - 38
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Afbj Holding AS 622 99,04% - 622 99,04%
 
Pv Arkitekter AS 1 671 24,69% 138 1 533 23,13%
 
TOTALT: Alle selskap 2 293 31,01% 138 2 155 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Afbj Holding AS 622 - 622
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 622
 
  -30,00% 622
 
  -50,00% 622
 
  -70,00% 622
 
  -100,00% 622

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter000000
- - - - - -
 
Bruttomargin000000
- - - - - -
 
EBITDA resultat-6-7-6-6-7-5
POS 14,3 %NEG -16,7 % - POS 14,3 %NEG -40,0 % -
 
Driftsresultat-6-7-6-6-7-5
POS 14,3 %NEG -16,7 % - POS 14,3 %NEG -40,0 % -
 
Kontantstrøm37320743-7-550
POS 80,2 %POS 381,4 %POS 714,3 %POS 87,3 % - -
 
Kassebeholdning6416201155
NEG -60,5 %POS 0,0 %NEG -100,0 % - NEG -98,2 % -
 
Sum egenkapital557555587412245167
POS 0,4 %NEG -5,5 %POS 42,5 %POS 68,2 %POS 46,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.