Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 344 897 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 397 4 343 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (6,58%) Kassebeholdning (-5,90%)
Resultat før skatt (178,70%) Sum egenkapital (-3,90%)
Driftsresultat (6,58%)
Kontantstrøm fra drift (17,93%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AGA Invest AS 100,00% - -
 
Advokatfirmaet AGA Eiendom AS 20,00% - - -
Per Helgesens vei 99 AS 50,00% - 11 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 6 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AGA Invest AS 15 378 94,13% - 15 378 94,13%
 
Advokatfirmaet AGA Eiendom AS - - - - -
Per Helgesens vei 99 AS 4 891 19,77% - 4 891 19,77%
 
TOTALT: Alle selskap 20 269 49,34% - 20 269 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AGA Invest AS 15 378 - 15 378
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 15 378
 
  -30,00% 15 378
 
  -50,00% 15 378
 
  -70,00% 15 378
 
  -100,00% 15 378

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-261-329-207-263-240-268-251-244
POS 20,7 %NEG -58,9 %POS 21,3 %NEG -9,6 %POS 10,4 %NEG -6,8 %NEG -2,9 % -
 
Driftsresultat-261-329-207-263-240-268-251-244
POS 20,7 %NEG -58,9 %POS 21,3 %NEG -9,6 %POS 10,4 %NEG -6,8 %NEG -2,9 % -
 
Kontantstrøm-103-4872.8792831.222887850
POS 78,9 %NEG -116,9 %POS 917,3 %NEG -76,8 %POS 1 288,6 %NEG -88,8 % - -
 
Kassebeholdning8.3028.3358.5231.8562.5814491499
NEG -0,4 %NEG -2,2 %POS 359,2 %NEG -28,1 %POS 64 425,0 %NEG -99,2 %NEG -1,6 % -
 
Sum egenkapital18.20618.53417.80715.37216.36715.54714.73312.628
NEG -1,8 %POS 4,1 %POS 15,8 %NEG -6,1 %POS 5,3 %POS 5,5 %POS 16,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00001.0082.9903.5775.765
- - - POS 100,0 %POS 66,3 %POS 16,4 %POS 38,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.