Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 219 486 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 12 986 206 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (50,70%) Kassebeholdning (-26,92%)
Resultat før skatt (50,62%) Sum egenkapital (-268,66%)
Driftsresultat (50,70%) Driftsinntekter (-100,00%)
Kontantstrøm fra drift (93,62%)
Bruttomargin (100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agaricus Skandinavia AS 100,00% 413 343 20,41%
 
TOTALT: Alle selskap   413 343 20,41%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agaricus Skandinavia AS -314 -66,81% 413 -727 -1 275,44%
 
TOTALT: Alle selskap -314 -66,81% 413 -727 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agaricus Skandinavia AS -314 413 -727
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
413 -10,00% -355
 
  -30,00% -438
 
  -50,00% -521
 
  -70,00% -603
 
  -100,00% -727

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2691643385048621.1551.068460
POS 64,0 %NEG -51,5 %NEG -32,9 %NEG -41,5 %NEG -25,4 %POS 8,1 %POS 132,2 % -
 
Bruttomargin131611775924352327154
POS 114,8 %NEG -65,5 %POS 200,0 %POS 145,8 %NEG -93,2 %POS 7,6 %POS 112,3 % -
 
EBITDA resultat25181-7619-254213639
NEG -86,2 %POS 338,2 %NEG -500,0 %POS 107,5 %NEG -219,2 %POS 238,1 %POS 600,0 % -
 
Driftsresultat25181-7619-254213639
NEG -86,2 %POS 338,2 %NEG -500,0 %POS 107,5 %NEG -219,2 %POS 238,1 %POS 600,0 % -
 
Kontantstrøm235139-6839-79-481130
POS 69,1 %POS 304,4 %NEG -274,4 %POS 149,4 %NEG -64,6 %NEG -142,5 % - -
 
Kassebeholdning406172331015713518238
POS 136,0 %POS 421,2 %NEG -67,3 %POS 77,2 %NEG -57,8 %NEG -25,8 %POS 378,9 % -
 
Sum egenkapital433423-1165473018833
POS 2,4 %POS 3 945,5 %NEG -116,9 %POS 38,3 %NEG -84,4 %POS 242,0 %POS 166,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0037373232310
- POS 100,0 % - NEG -15,6 % - NEG -3,2 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.