Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 137 089 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
154 000 294 822 76 767 559 500 52 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (17,66%) EBITDA (-146,15%)
Bruttomargin (15,31%) Resultat før skatt (-8 800,00%)
Driftsresultat (-224,44%)
Kontantstrøm fra drift (-98,44%)
Kassebeholdning (-86,08%)
Sum egenkapital (-115,55%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Bilpleie AS 100,00% - 161 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 161
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Bilpleie AS -751 -65,82% - -751 -65,82%
 
TOTALT: Alle selskap -751 -65,82% - -751 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Bilpleie AS -751 - -751
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -751
 
  -30,00% -751
 
  -50,00% -751
 
  -70,00% -751
 
  -100,00% -751

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4.8275.2712.6602.4762.2132.1331.9392.110
NEG -8,4 %POS 98,2 %POS 7,4 %POS 11,9 %POS 3,8 %POS 10,0 %NEG -8,1 % -
 
Bruttomargin3.7793.9612.3662.1731.9982.0861.6331.955
NEG -4,6 %POS 67,4 %POS 8,9 %POS 8,8 %NEG -4,2 %POS 27,7 %NEG -16,5 % -
 
EBITDA resultat-32310617216-6114-345-12
NEG -404,7 %POS 523,5 %NEG -92,1 %POS 454,1 %NEG -535,7 %POS 104,1 %NEG -2 775,0 % -
 
Driftsresultat-3449317203-88-13-372-39
NEG -469,9 %POS 447,1 %NEG -91,6 %POS 330,7 %NEG -576,9 %POS 96,5 %NEG -853,8 % -
 
Kontantstrøm-268208-673320-1030
NEG -228,8 %POS 410,4 %NEG -2 333,3 % - NEG -85,0 %POS 119,4 % - -
 
Kassebeholdning8176761706191101133
NEG -95,5 %POS 131,6 %NEG -55,3 %POS 178,7 %NEG -33,0 %NEG -9,9 %NEG -24,1 % -
 
Sum egenkapital-24050-12-12-140-68-48128
NEG -580,0 %POS 516,7 % - POS 91,4 %NEG -105,9 %NEG -41,7 %NEG -137,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld21385114141356796124
NEG -150,6 %POS 25,4 %POS 19,1 %NEG -302,9 %POS 47,8 %POS 30,2 %POS 22,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.