Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 502 103 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 603 7 500 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agderbyen Felt O AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agderbyen Felt O AS 7 838 52,25% - 7 838 52,25%
 
TOTALT: Alle selskap 7 838 52,25% - 7 838 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agderbyen Felt O AS 7 838 - 7 838
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 838
 
  -30,00% 7 838
 
  -50,00% 7 838
 
  -70,00% 7 838
 
  -100,00% 7 838

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter000000
- - - - - -
 
Bruttomargin000000
- - - - - -
 
EBITDA resultat-36-19-19-39-131-198
NEG -89,5 % - POS 51,3 %POS 70,2 %POS 33,8 % -
 
Driftsresultat-36-19-19-39-131-198
NEG -89,5 % - POS 51,3 %POS 70,2 %POS 33,8 % -
 
Kontantstrøm-36-19-37-33730
NEG -89,5 %POS 48,6 %NEG -12,1 %NEG -145,2 % - -
 
Kassebeholdning000000
- - - - - -
 
Sum egenkapital7.9177.9537.9717.9918.0308.160
NEG -0,5 %NEG -0,2 %NEG -0,3 %NEG -0,5 %NEG -1,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.2065.6515.1181.6971.134984
NEG -9,8 %NEG -10,4 %NEG -201,6 %NEG -49,6 %NEG -15,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.